Opakovaně použitelné rakety nemají podle šéfa SkyWay pro další výzkum vesmíru budoucnost

General Planetary Vehicle je opakovaně použitelný geokosmický dopravní systém / yunitskiy.com
Obrovský nárůst popularity zaznamenávají nové druhy dopravních technologií, a to zejména s ohledem na globální oteplování. S přihlédnutím k této skutečnosti je snižování emisí a celková uhlíková stopa důležitější než dříve.

Globální trh reaguje na tuto novou realitu. Lidstvo přechází k ekologickým vozidlům. Plánují se inovace nákladní a námořní lodní dopravy a objevují se inovace v civilním letectví. Situace ve vesmírném průzkumu se trochu liší.

Samozřejmě, že každý rok přibývá spousta inovací a pokud spočítáme pouze emise oxidu uhličitého a vodní páry, jsou v porovnání s jinými průmyslovými zdroji nepatrné. Ale přesto je současná technologie založená na raketovém průzkumu vesmíru zastaralá a je třeba ji nahradit novými revolučními přístupy.

Tento problém nedávno vyzdvihl prezident a inženýr společnosti SkyWay, specializující se na nové druhy veřejné dopravy. Ve svém otevřeném dopise kritizuje Anatoli Yunitski některé aspekty technologií zkoumání vesmíru, poukazuje na jejich dosud přehlížené negativní dlouhodobé dopady a zdůrazňuje nutnost inovovat a najít nové způsoby, jak minimalizovat použití raketových motorů jejich nahrazením technologiemi, které jsou účinnější a šetrnější k životnímu prostředí.

Zde najdete několik úryvků z otevřeného dopisu Anatoliho Yunitskiho zaslaného k rukám Jeffrey Prestona Bezose, generálního ředitele společností Amazon.com, Inc. a Blue Origin a Elona Muska, generálního ředitele Space Exploration Technologies Corporation, a všem, kteří hodlají v budoucnosti pokračovat v průzkumu vesmíru pomocí nosných raket:

Raketová cesta průzkumu vesmíru, pro kterou jste se rozhodli, je mrtvým směrem. Soudě podle údajů z otevřených zdrojů, hlavním cílem, který dnes sledujete, je snížit náklady na výzkum vytvořením opakovaně použitelných nosných raket. Ale i když se podaří snížit náklady na dodávku zboží na oběžnou dráhu, například na 2 miliony dolarů na tunu nákladu, rozsáhlý průzkum vesmíru bude i tak nákladný. Další okolností je extrémně nízký faktor energetické účinnosti těchto průzkumů, méně než 1% s přihlédnutím k veškerým výdajům a energetickým ztrátám. 

Vedle neefektivnosti vytváří raketová kosmonautika také globální problémy životního prostředí. Rychlost proudění výfukového plynu při startu rakety dosahuje 4 kilometry za sekundu, což je pětkrát více než rychlost odstřelovací pušky. Teplota toku proudění dosahuje 4000 stupňů, což je téměř třikrát vyšší než teplota tavení oceli. Tato síla se uvolňuje v ohrožené ozonové vrstvě ve formě chemicky aktivního plamene. Každé spuštění rakety udělá v ozonové vrstvě díru o velikosti Francie. Vícenásobné použití raket ani raketové palivo nového typu nebude schopno tyto problémy vyřešit. 

Analýzou těchto problémů jsem dospěl k závěru, že jedinou možnou technologií dopravy pro průzkum vesmíru je metoda bez raket. Pravděpodobně znáte myšlenku prostorového výtahu a podobných konceptů. Všichni říkají, že je obtížné je v dohledné budoucnosti zavést; jejich výkonnostní kapacita navíc nepřesahuje 10 000 tun ročně.

Ale mám vlastní řešení, o kterém jste pravděpodobně slyšeli. Po mém vystoupení v Moskvě na nevládním setkání americké a sovětské veřejnosti se stalo všeobecně známým. Toto setkání se uskutečnilo v roce 1987 a bylo věnováno problémům s přenosem zemského průmyslu do vesmíru bez použití raket a kolonizaci jiných planet. Od té doby jsem udělal spoustu práce. Díky tomu může být projekt realizován v dohledné budoucnosti za předpokladu, že bude existovat politická vůle a konsolidace podniků.

Projekt byl nazván General Planetary Vehicle (GPV). Jedná se o opakovaně použitelný geokosmický dopravní systém pro průzkum prostoru. Umožní přenášet asi 10 milionů tun nákladu a 1 milion lidí na oběžnou dráhu na jeden let bez negativní interakce s prostředím na Zemi i ve vesmíru. Náklady na dodávku zátěže na oběžnou dráhu budou za použití GPV tisíckrát nižší než nosné rakety - ne více než tisíc dolarů na tunu.

Ekologicky šetrný systém GPV pracuje výhradně na elektrickou energii. Téměř všechna technická řešení použitá v projektu jsou všeobecně známá a otestována v praxi. Rozpočet projektu, počítaný na období 20 let, bude cca dva biliony dolarů, tedy jen tři roční vojenské rozpočty USA. Doba realizace projektu by pak měla být jen asi 20 let.

 
Vstoupit do diskuze  (1)

Mohlo by vás zajímat

Reklama