Nejnásilnější skupina lidí, která kdy na Zemi žila: Kmen jámové kultury používal výšku a svaly k brutálním vraždám

 
Další 1 fotografie v galerii
DNA lidí, kteří stavěli Stonehenge, díky bojovníkům z jámové kultury zcela zmizela / Pixabay
Brutální kmen lidí, který žil v neolitické éře před více než 4000 lety, se označuje za nejagresivnější společnost, která kdy na Zemi žila. Důkazy přesvědčují archeology, že šlo o vysoké, svalnaté a násilné bojovníky, kteří přemohli ostatní na koních a nemilosrdně masakrovali nepřátele. Zavraždili muže a zplodili s cizími ženami své vlastní děti. Během několika generací byla přítomnost dřívějších společností zcela vymýcena.

Lidé jámové kultury dorazili do východní Evropy přibližně před 5000 lety a jejich kultura a zvyky se rychle rozšířily na východ i na západ. Smísili se s obyvateli střední Evropy, jejichž pozdější generace zdědili značné množství DNA lidí jámové kultury.

Důkazy o genetických pozůstatcích těchto lidí tak daleko od jejich původu (pocházeli zřejmě ze Sibiře nebo z oblasti Kavkazu) vyvolaly zmatek mezi mnoha odborníky, kteří se snažili vysvětlit, jak se tento kmen pohyboval napříč kontinentem. 

Své mrtvé pohřbívali v jámových, nikoli společných hrobech. Hroby byly pokryty dřevěnými trámy a na nich hromada hlíny. Tyto artefakty a pozůstatky jámové kultury byly nalezeny na mnoha místech evropského kontinentu. Někteří odborníci tvrdí, že jejich technologie a rituály předcházely jejich skutečné migraci, jiní tvrdí, že lidé jámové kultury využívali doby, kdy zbytek Evropy byl slabý a zranitelný.

Různé archeologické důkazy, analýzy DNA a izotopů i pylu ze starých míst potvrdily, že století před tím, než začali dominovat lidé z jámové kultury, bylo časem velkého utrpení.

Obrovské osady z předešlé éry byly zbourány poté, co se staly centrem nemocí a chudoby, kde řádila černá smrt. Důkazy o černé smrti byly nalezeny ve Skandinávii. Zbývající lidé, kteří přežili tuto bezútěšnou dobu, byli pravděpodobně velmi oslabení. Starověká DNA odhalila, že migranti z jámové kultury byli dobře živení, zdravější, vysocí a svalnatí a zkušení jezdci. „Vypadá to, že žili převážně na masných a mléčných výrobcích,“ říká profesor Kristiansen. 

Studie z roku 2017 také tvrdila, že pohřební rituály mužů a žen se lišily poté, co společnost napadli lidé jámové kultury. Muži udržovali své pohřební tradice, zatímco ženy byly pohřbeny jiným způsobem. Toto, jak někteří říkají, ukazuje, že lidé jámové kultury napadli a zmasakrovali všechny muže a podmanili si ženy, aby rychle rozšířili svoji pokrevní linii. Takové agresivní a vražedné chování by nevyhnutelně způsobilo odpor mezi neolitickými společnostmi a snahu zadržet mocnou jámovou kulturu. Důkaz o boji proti brutálnímu lidu pochází z archeologického naleziště Eulau v Německu. Byly nalezeny hroby, kde bylo pohřbeno velké množství žen a dětí.

Izotopová analýza zubů dospělých odhalila, že ve skutečnosti nejsou místní a přistěhovali se do regionu - pravděpodobně šlo o ženy zajaté lidmi z jámové kultury. Z 13 těl jich pět utrpělo zranění, které bylo pravděpodobně příčinou jejich smrti a odborníci tvrdí, že je to důkaz, že byli přepadeni a zmasakrováni soupeřícími kmeny, což byla pomsta za útok.

Muži kmene byli pravděpodobně pryč a ženy a děti opuštěné a bezbranné. Eulau je příkladem boje místních proti lidem jámové kultury, ale odborníci varují, že to byla pravděpodobně anomálie. Existují důkazy, které podporují teorii, že lidé jámové kultury byli dokonalí bojovníci, co porazili všechny příchozí na své cestě napříč Evropou, ale archeologové varují, že to nemusí být tak jednoduché. Šíření jejich DNA na celém kontinentu mohlo být podpořena setkáváním s různými kulturami. 

Například ve Španělsku a Portugalsku žili před 4700 lety lidé kultury se zvoncovitými poháry. I ti se setkali s lidmi jámové kultury. Neexistuje ale důkaz o konfliktu. Spíše se zdá, že se smísili. Pokud jde o průnik do Anglie, tak tam se ukazuje na základě genetické analýzy, že DNA lidí, kteří stavěli Stonehenge, zmizela. Zde zřejmě lidé jámové kultury tyto důkazy zcela vymazali.

Teorii podporuje David Reich na Harvardské lékařské fakultě, která má vydat výzkum, v němž se uvádí, že lidé jámové kultury organizovali systematickou genocidu neolitických mužů. Srážka s lidmi jámové kultury přináší důkaz o jejich brutalitě. 40 % všech mužů mělo chromozóm Y spojený s lidmi jámové kultury. Po setkání kultur už se pak rodili jenom lidé jámové kultury. 

Mohlo by vás zajímat

Reklama