Létající auta budou efektivní a ekologická, ale jen u vzdáleností přesahujících 35 kilometrů

Výzkum předpokládá, že tato auta by se používala hlavně jako taxi / University of Michigan
Nová studie prokázala, že létající auta budou efektivnější a ohleduplnější k životnímu prostředí, nežli současná auta konvenční. Ale platí to jen pro delší cesty - alespoň 35 kilometrů.

Jestliže ovšem potřebujete dojíždět či „dolétávat" na kratší vzdálenosti, tak bude výhodnější zůstat u tradičního auta, zejména pokud to myslíte vážně s přírodou a není vám jedno, že byste zvyšovali emise „skleníkových plynů".

Celkový dopravní systém čekají velké změny, jinak nesnížíme emise skleníkových plynů a teplota planety stále poroste. Jak se ale vypořádat se stále rostoucí logistickou zátěží stále větších měst?

Emise skleníkových plynů by z celkového pohledu létající auta s kolmým startem snížila o polovičku, oproti tradičním pozemním. Mezi návrhy na řešení se totiž objevil i ten, který nahradí všechna vozidla elektrickými auty a těmi, co se samy řídí. A dokonce i těmi, jež nad dopravními zácpami automaticky přeletí. 

Za výzkumem stojí Ford Motor Company a univerzita v Michiganu, ti společně zpracovali studii na téma, jak moc by přechod na nové typy aut změnil dopravu i prostředí. Vytvořili fyzikální model, jenž spočítá potřebnou energii k dopravě a jaký to bude mít vliv na emise skleníkových plynů.

Zaměřili se hlavně na typ VTOL (Vertical take-off and landing"). Vzlety a přistání jsou nákladné energeticky, ale let samotný je stejně efektivní jako u letadla. 

Výzkum předpokládá i to, že tato auta by se používala hlavně jako taxi a každé VTOL letadlo je elektrického typu a plně naložené (3+1 osoba). Pro pozemní se brala v potaz skutečnost, že tato auta a e-auta využívají v průměru 1,5 osoby. Při běžné letové rychlosti mohou tato VTOL vozidla dosáhnout i 241 km/h. I když se zdá, že elektrická auta nebudou produkovat žádné emise, je třeba, aby se nabily ze sítě, takže dopad na prostředí mají samozřejmě také. 

Pro výlety o vzdálenosti 100 km létající auta vyprodukovala o 52 % méně plynů na km než ta pozemní a o 6 % méně než pozemní elektrická. Dokonce i tehdy, když byste letěli sami jen s pilotem, tak VTOL vozidla vyprodukovala o 30 % méně plynů, než ta pozemní se spalovacími motory, ale o 40 % více než e-auta. VTOL auta ale mnohem dříve dokončí 100 km cestu – stačí jim v průměru pouhých 20 % času běžných aut. 

Pro cesty kratší než 35 km by létající auta ale vyprodukovala více plynů, nežli pozemní. Průměrná denní vzdálenost dojíždění u velkých aglomerací je ovšem jen 17 km. Tradiční auta tedy stále vedou.

Mohlo by vás zajímat

Reklama