Země vstoupila podle vědců do nové epochy - antropocénu: Nyní hledají její přesný začátek

Antropocén funguje jako geologická jednotka času, procesu a vrstev / Pixabay
Podle odborníků začal antropocén v 50. letech 20. století. Odborníci hlasovali pro uznání tohoto termínu týkajícího se úsvitu nové epochy geologického času, který pokrývá dlouhá tisíciletí.

Definice znamená “věk člověka” a datování do poloviny 20. století je zároveň okamžikem, kdy člověk začal ničit planetu. V současnosti vědci hledají, jaký geologický prvek nejlépe popisuje zahájení tohoto věku.

Podle vědců by mohlo jít o zkoušky vodíkových bomb z 50. let 20. století, které vyprodukovaly obrovské množství radioaktivních látek, jež byly zvěčněny v geologických záznamech světa. Dalšími znaky antropocénu je také rozvoj chovu kuřat a jejich konzumace a zvýšené spalování fosilních paliv. 

Diskusnímu panelu odborníků na toto téma předsedal Jan Zalasiewicz z univerzity v Leicesteru. Došlo také k prvnímu formálnímu hlasování o definici tohoto pojmu, jeho schvalující výsledek ale nikoho nepřekvapil, protože k neformálnímu hlasování došlo už v roce 2016 na Mezinárodním geologickém kongresu v Kapském Městě v roce 2016.

„Antropocén funguje jako geologická jednotka času, procesu a vrstev,“ řekl profesor Zalasiewicz. Ještě se uvidí, jaké ukazatele budou hrát roli v nalezení jasného počátku  antropocénu v geologických záznamech. Tento jasný marker, který výzkumníci hledají, je technicky nazýván globální hranicí Stratotype Section a Point (GSSP). 

34členná pracovní skupina Antropocene Working Group (AWG) nyní sestaví návrh, který předloží Mezinárodní komisi pro stratigrafii v roce 2021, která dohlíží na oficiální geologický časový diagram. Pak bude zapotřebí dalšího hlasování, aby bylo možné přepsat knihy a formálně uznat tuto novou epochu.

Vědci odkazují na období od roku 1950 jako na „velkou akceleraci“ v důsledku exploze různých faktorů spojených s lidmi: zvyšující se koncentrace oxidu uhličitého, metanu a stratosférického ozonu ve vzduchu, povrchové teploty, acidifikace oceánů, výlov mořských ryb a ztráta tropických lesů, růst počtu obyvatel, výstavba velkých přehrad a mezinárodní cestovní ruch, který exponenciálně vzrůstá od poloviny 20. století. Mnozí odborníci souhlasí s tím, že antropocén začal, ale jak klasifikovat původ této geologické epochy, na tom se zatím ještě zcela neshodli. Slovo „Anthropocén” poprvé navrhl v roce 2002 laureát Nobelovy za chemii Paul Crutzen.

Mohlo by vás zajímat

Reklama