Lidstvo překoná hranici 11 miliard už do konce tohoto století

Indie nahradí Čínu do deseti let na místě nejlidnatější země světa / Pixabay
Autoři nové zprávy Spojených národů (jde konkrétně o sekci „Population Division" v OSN), se domnívají, že globálně stoupne populace jen do konce tohoto století o více jak tři miliardy lidí.

Tato zpráva je ze strany sekce vydávána každé dva roky a zaobírá se hlavně porodností po celém světě a změnami v počtu populace během let. A jak se ukazuje, dle této studie a závěrů se naše populace zvětší do roku 2100 na 10,9 miliard.

Připomínáme, že aktuální stav je již tak poměrně šokující (7,7 miliard lidí), pořád je to ale méně, nežli bylo predikováno pouhé dva roky před touto zprávou: tehdy k roku 2017 vydala OSN zprávu, že roku 2100 bude lidí 11,2 miliard.

A jak k tomu OSN dospěla? Jejich poslední predikce zahrnuje a kombinuje 1690 sčítání lidu provedených mezi lety 1950 - 2018. Také zde využila údaje ze 163 zemí o narozených a zemřelých lidech.

I když porodnost časem poklesne (trend, co již probíhá), tak i přesto populace rapidně naroste během dalších desetiletí: roku 2030 se čeká celosvětově 8,5 miliardy lidí, roku 2050 zase 9,7 miliardy a 10,9 miliardy do roku 2100.

Asi nikoho nepřekvapí ani informace, že většina těchto přírůstků bude jen z pár zemí: podle OSN se nejvíce lidí narodí v příštím desetiletí v těchto zemích: Indie, Nigérie, Pákistán, Demokratická republika Kongo, Etiopie, Indonésie a Egypt. Paradoxně již není ve výčtu dnešní rekordman (Čína). Vypadá to totiž, že Indie nahradí Čínu do deseti let na místě nejlidnatější země světa.

Řada dalších zemí bude mít obyvatel stále méně, protože jak se bude stále více hromadit více a více starších lidí, vyváží to (a nakonec i převáží) porodnost: třeba Čína spadne prý do roku 2050 o 31,4 milionů lidí (2,2 %). Největší propad se očekává v Litvě a Bulharsku (23 %).

Mohlo by vás zajímat

Reklama