Nový klešťový ampérmetr pro měření svodových proudů

Klešťový ampérmetr lze použít pro měření unikajících zemních proudů / Beha-Amprobe
Přístroj, který se právě objevil na tuzemském trhu, je určen pro předcházení neplánovaných odstávek díky zjišťování svodových proudů.

Model ALC-110 nabízí ochranu proti přepětí CAT III 600 V k zajištění elektrické bezpečnosti a při měření odolává externím magnetickým polím, a poskytuje tak velmi přesné údaje.

Klešťový TRMS měřič unikajících proudů ALC-110-EUR pomáhá uživatelům detektovat, dokumentovat a porovnávat unikající proudy, což slouží k zabránění nechtěného vybavování chráničů a vypínání zařízení. ALC-110-EUR je určen i pro průmyslové aplikace pro testování svodového proudu v instalacích i pro testování spotřebičů. 

Klešťový ampérmetr lze použít pro měření unikajících zemních proudů, rozdílových svodových proudů, unikajícího proudu na zemnícím vodiči (PE), k určení zdroje unikajících zemních proudů a také k měření spotřeby proudu spotřebičů v servisním nebo zákaznickém sektoru bez přerušení napájení. 

Ampérmetr má mechanický zámek pro pevné sevření čelistí, aby bylo maximálně omezeno rušení z měřených vodičů a magnetických polí. K jejich uvolnění pak slouží tlačítko na těle přístroje. Pro zvýšení bezpečnosti je mezi kleštěmi a tělem přístroje umístěna mechanická zábrana, která spolu s gumovým povrchem těla zabraňuje náhodnému sklouznutí a dotyku s měřeným vodičem.

V dolní části přístroje je umístěn podsvícený digitální displej s velkými číslicemi pro snadnou čitelnost, který je vybaven bargrafem a filtračními funkcemi (dolní propust pro testování spotřebičů dle IEC/EN 61557-16-A, a filtr 50/60 Hz). Nejvyšší rozlišení má až 0,001 mA a měří až do 60 A.

 
Buďte první

Mohlo by vás zajímat

Reklama