Přichází povinnost použití vyššího stupně ochrany při platbách kartou

Možné je použít libovolné dva ze tří možných na sobě nezávislých autentizačních faktorů / Pixabay
Nová směrnice EU nazvaná Payment Service Directive 2 je opatření, které napomáhá k větší bezpečnosti při platbách kartou zejména na internetu. Co konkrétního ale pro držitele karet znamená?

Pro uživatele díky zavádění nových technologických standardů přinese možnost pohodlného placení s ověřením pomocí biometrie a v budoucnu i jednodušší nákupy v aplikacích obchodníků bez komplikovaných přesměrování mezi aplikacemi.

Plné využití všech těchto výhod bude dosaženo postupně. Nicméně již počáteční opatření zajišťují držitelům karet, že i nadále budou moci pohodlně a s vyšším bezpečím platit za své nákupy. Platby kartou tak zůstávají stále tím nejpohodlnějším způsobem placení.

Povinnost použití vyššího stupně ochrany při platbách kartou na internetu i v kamenných prodejnách zavádí s platností již od soboty nová směrnice EU nazvaná Payment Service Directive 2 (PSD2). Zvýšení zabezpečení je postaveno na zavedení tzv. dvoufaktorového ověření držitele karty.

To znamená, že banky, které vydávají platební karty, musí platbu kartou nově ověřit vždy pomocí dvou na sobě nezávislých autentizačních faktorů, tedy “identifikátorů” spotřebitele, které jej prokazatelně určují. 

Podle směrnice je možné použít libovolné dva ze tří možných na sobě nezávislých autentizačních faktorů, kterými jsou: něco, co vlastním jen já – např. mobilní telefon, něco, co znám jen já – např. heslo, PIN, něco, co já jsem – biometrická charakteristika, např. otisk prstu, obličej, hlas; případně lze rozpoznat spotřebitele podle jeho chování (behaviorální biometrie), tedy např. kadence psaní, sklonu držení zařízení.

Směrnice PSD2 rovněž specifikuje možnosti výjimek ze silné autentizace, tj. situace, kdy nemusí být spotřebitel ověřován pro usnadnění procesu nákupu s ohledem na nízké riziko podvodu a současně na obtížnou nebo nemožnou proveditelnost tohoto ověření.

Nejdůležitějšími výjimkami jsou při platbě na internetu, v případě, že je hodnota do 30 eur pro maximálně pět po sobě jdoucích plateb nebo u nákupů v celkové hodnotě do 100 eur, hodnoty od 30 eur do 500 eur, u které je pomocí transakční analýzy identifikováno nízké riziko podvodu. Toto dále platí pro bezkontaktní nákupy na prodejnách maximálně pět transakcí do 50 eur nebo v celkové hodnotě do 150 eur a při platbách za jízdenky a parkovné na neobsluhovaných terminálech.

 

 
Buďte první

Mohlo by vás zajímat

Reklama