Polovina Čechů se cítí ohrožena klimatickými změnami, hrozbou je hlavně nedostatek vody

Řešení klimatických změn bylo hlavním tématem summitu OSN v New Yorku / Pixabay
Češi přisuzují klimatickým změnám a jevům spojeným s životním prostředím překvapivě velkou důležitost. 8 z 10 lidí považuje klimatické změny za závažné a více než polovina dotázaných se změnami klimatu cítí osobně ohrožena.

Největší obavy pak mají z nedostatku vody. Tento problém označilo za velmi vážný 73 % osob a 57 % z nich cítí přímé dopady na jejich život. Vyplývá to z nové studie, kterou zpracovala agentura STEM/MARK.

Řešení klimatických změn bylo hlavním tématem nedávného summitu OSN v New Yorku. Jeho výsledkem byla dohoda o získání uhlíkové neutrality do roku 2050. Postoje Čechů v otázce environmentálních problému světa pak nasvědčují tomu, že je pro ně téma důležité.

Za nejpalčivější problém považují lidé nedostatek vody. 9 z 10 (92 %) respondentů jej označilo jako velmi (73 %) nebo poměrně (19 %) závažný problém. 57 % osob se pak cítí nedostatkem vody přímo ohroženo. Největší obavy mají v tomto smyslu lidé nad 60 let (66 %) a obyvatelé obcí s méně než 1000 obyvateli (65 % vs. 47 % Pražanů). 

Poměrně kritičtí jsou Češi k přístupu centrálních orgánů k řešení této situace. Jen zlomek lidí hodnotí činnost parlamentu i vlády (po 1 %) v těchto otázkách jako velmi dobrou. Jako spíše špatnou či velmi špatnou hodnotí práci vlády 64 % a parlamentu 70 % osob. 

Klimatickou změnu jako takovou považuje za alarmující 8 z 10 Čechů (48 % za velmi a 30 % za poměrně závažnou). Více než polovina (52 %) dotázaných se změnami klimatu cítí osobně ohrožena.

Mohlo by vás zajímat

Reklama