Kde je životní cyklus projektu pochopí i začátečník nebo laik

Jakmile se něco stane složitým, zjednodušte to / Shutterstock
Zajímá vás problematika projektového řízení? Potřebujete rychle zvládnout jeho teorii i praxi? Ať se chystáte na pozici projektového manažera, vedoucího projektu, nebo jste členem projektového týmu, ve všech těchto případech vás profesně velmi posune dvoudenní kurz Moderní projektové řízení.

Odborník s praxí promluvil. „Jakmile se něco stane složitým, zjednodušte to. Nemůžete-li to zjednodušit, zrušte to,“ říká Zdeněk Novotný, zkušený lektor společnosti ICT Pro. Odborník s praxí v komerční, neziskové i veřejnosprávní sféře úspěšně realizoval projekty pro vývoj softwaru, věnuje se implementaci nástrojů štíhlé výroby či personalistiky, vytváří databázové nástroje pro vývoj výroby a přitom vzdělává lidi, zejména v oblasti projektového managementu.  

Zdeněk Novotný přirovnává vedení projektu k výchově dítěte, čímž ho srozumitelně přibližuje široké veřejnosti: „Projekt – tak jako dítě – je třeba rozvíjet, ale také se od něho učit.“ Ostatně v praktické části kurzu se mohou řešit témata jako rekonstrukce bytu nebo provedení kulturní akce, s nimiž se v životě potká skoro každý, bez ohledu na profesi. 

Krok za krokem od definování po finalizaci projektu

Nechte se provést všemi etapami životního cyklu projektu. Od definování, kdy je projekt teprve „v plenkách“, a vy o něho pečujete jako o batole, přes plánování, spojené s hledáním řešení a „pubertálními“ názorovými střety, samotné řízení, podobné náročnému produktivnímu věku člověka, až po finalizaci – triumf moudrosti, ovšem spojené s vděkem za vše v průběhu projektu naučené.

Lektor vám poradí, jak neselhat, aby si projekt nenesl dál chyby. Jak zkorigovat původní plány, které obvykle nefungují. Jak vyřešit dílčí problémy, například s financováním projektu. Jak na jednotlivé činnosti nahlížet z různých úhlů, jaké použít metriky a co využít v příštích projektech.

Podobnosti projektu s lidským životem využívá Zdeněk Novotný i dál. Uvádí, že projekt většinou není jedináček, a upozorňuje na časté chybějící povědomí o paralelních projektech, které způsobuje „multiprojektový chaos“ a situaci, kdy v organizaci jeden neví, co dělá druhý. Připomíná, že podstatný je jak dobrý plán, tak dobrý management.

Co vám ještě poodhalí kurz projektového řízení

Neméně důležitá je organizační struktura projektu a řízení lidských zdrojů. Musí být jasně vymezené, kdo je projektový manažer, kdo pod něho spadá, a přesně popsané úkoly jednotlivých členů týmů. Zásadní je také určení priorit z hlediska času, peněz a kvality, i zajištění plynulých informačních toků.

V rámci semináře se řeší konkrétní případové studie, z nichž je jasně patrný podíl manažerského rozhodování při plánování projektu a při nastavování metod jeho řízení. Teprve po úspěšném nastartování projektu lze využít speciálního projektového softwaru. 

Účastníci kurzu se naučí sestavovat síťové diagramy projektových činností, pracovat s časovými rezervami, vytvářet analýzu rizik, krizové scénáře a plány. Proniknou do tajů metody logického rámce (LFM), techniky strukturovaného rozpadu práce (WBS / PBS) či metody kritické cesty (CPM).

Ač to zní vědecky, kurz vedený Zdeňkem Novotným efektivně pomáhá zejména začátečníkům na všech pozicích projektového řízení. Výuka se jim neustále přizpůsobuje a také v praktických ukázkách se využívá pracovních pozic a situací přítomných. 

Moderní projektové řízení z pohledů účastníků kurzu

Přečtěte si, jak kurz hodnotí jeho účastníci, a co jim přinesl v jejich praxi.

Martin S. ze společnosti WANZL: „Spokojenost, školení mě bavilo. Oceňuji spojení informací s motivací lidí a psychologií.“

Ilona F. ze společnosti KIEKERT-CS: „Dojem byl pozitivní. Velké množství informací, což jsem ale očekávala. Oceňuji široké, praktické znalosti lektora a jeho ucelený pohled na problematiku. Přínosem bylo propojení mých zkušeností s realitou přípravy a průběhu vedení projektu. Rozšířila jsem si znalosti v oblasti norem.“

Lukáš P. ze společnosti IMI International: „Líbilo se mi hodně praktických příkladů ze zkušeností přednášejícího.“

Mária B. ze společnosti Notino: „Jsem naprosto spokojená, odnáším si spoustu poznatků, které aplikuji v praxi.“

Michal K. ze společnosti AŽD Praha: „Dokázal jsem dávat pozor 95 % času, takže super. Fajn prostředí na dobrém místě. Výborný lektor schopný předat potřebnou látku a učit.“

Zaujal kurz Moderní projektové řízení i vás? Zúčastněte se ho! Další informace i aktuální termíny najdete na webu společnosti ICT Pro. Školí se v Brně, Praze či po dohodě ve vašich prostorech, kde je možné vytvořit kurz projektového řízení doslova „na míru“.

 
Buďte první

Mohlo by vás zajímat

Reklama