Technologie malých modulárních reaktorů může být zajímavým řešením výroby energie i v ČR

Reaktor BWRX-300 bude cenově konkurovat produkci energie z plynových zdrojů / Pixabay
Na začátku února podepsaly GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) a ČEZ memorandum o porozumění, jehož prostřednictvím se dohodly na zkoumání ekonomické a technické proveditelnosti potenciální výstavby reaktoru BWRX-300 v České republice.

Malý modulární reaktor BWRX-300 je vodou chlazený varný reaktor o výkonu 300 MWe s pasivními bezpečnostními systémy a přirozenou cirkulací chladiva.

Je založený na zjednodušené konstrukci 1500MW reaktoru ESBWR od společnosti GEH, který má certifikaci amerického regulátora NRC již od roku 2014. Díky výraznému technickému zjednodušení GEH předpokládá, že ve srovnání s vodou chlazenými malými reaktory jiné konstrukce nebo se stávajícími velkými jadernými reaktory bude BWRX-300 vyžadovat až o 60 procent nižší kapitálové náklady na vyrobenou megawatthodinu.

GEH se domnívá, že díky využití konstrukční certifikace ESBWR, licencovaného a osvědčeného jaderného paliva, začlenění osvědčených součástí a dodavatelského řetězce a zapojení zjednodušujících inovací bude moci BWRX-300 cenově konkurovat produkci energie z plynových zdrojů s kombinovaným cyklem nebo energii z obnovitelných zdrojů. BWRX-300 od společnosti GEH představuje již desátý stupeň vývoje prvního varného reaktoru (Boiling Water Reactor) od společnosti GE. 

Na základě závěrů předběžné studie proveditelnosti (pre-feasibility) zpracované interně na podzim 2019 ČEZ identifikoval několik projektů malých modulárních reaktorů (SMR), které se pro realizaci v České republice jeví jako vhodnější.

V další fázi proto oslovil dodavatele 11 vybraných projektů s žádostí o sdílení podrobných technických informací. Loni na podzim společnost ČEZ podepsala memorandum o porozumění s americkou společností NuScale, která se rovněž intenzivně zabývá vývojem malých modulárních reaktorů.

Mohlo by vás zajímat

Reklama