Ukončení izolace 20 až 30letých, kteří již nežijí se svými rodiči, by pomohlo vyhnout se ekonomické recesi

Nebude-li objevena vakcína, neexistují bezrizikové nebo bezbolestné cesty, jak pandemii vyřešit / Pixabay
Odborníci navrhují, že zrušení izolace 20 a 30letých, kteří už nežijí s rodiči, by mohlo pomoci ztlumit ekonomickou recesi. U této části populace je statisticky méně pravděpodobné, že se u ní objeví závažné příznaky na koronavirus.

Stejně jako mnoho zemí je i ve Velká Británii v současné době život ochromen, aby se zpomalilo šíření COVID-19 a zabránilo se přílišné zátěži zdravotnického systému. 

Tamní výzkumy naznačují, že neexistuje žádná jasná strategie, jak by se země mohla vrátit k normálu. Vědci argumentovali tím, že mladí dospělí by mohli být čím dál neklidnější, a nemuseli by dodržovat pravidla. Podle návrhu by mladí dospělí, kteří žijí s rodiči nebo jinými staršími dospělými, museli zůstat doma, aby se zabránilo přenosu viru do jejich domácnosti.

Starší dospělí by se mohli následně vrátit do normálního života postupným uvolňováním po provedení testů na protilátky k identifikaci těch, kteří se již zotavili z COVID-19. Uvolnění karantény pro 2,6 milionu mladých dospělých, kteří pracují v soukromém sektoru, by mohlo ekonomiku podpořit a zachránit pracovní místa. Tento návrh byl předložen v novém dokumentu nazvaném „Důvod pro propuštění mladých lidí z izolace“. „Důvodem pro izolaci je zachránit životy v krátkodobém až střednědobém horizontu,“ řekl ekonom Andrew Oswald z univerzity ve Warwicku.

Znamená to ale vážné škody pro hospodářství, zvyšování nezaměstnanosti i úrovně státního dluhu. Pokud by byla zavedena popisovaná politika, mohlo by se až 4,2 milionu mladých dospělých vrátit k normálnímu každodennímu životu. 

Uvolnění těchto pracovníků by umožnilo otevření malých podniků, které by stimulovaly ekonomiku. Pokud by i jenom polovina mladých pracovníků ze soukromého sektoru neztratila zaměstnání, generovalo by to pro britskou ekonomiku 13 miliard liber ročně. Výzkumníci ale nastínili některé případné problémy s prováděním této strategie. Podle odhadů by to mohlo vést k více předčasným úmrtím ve srovnání s delší izolací. Vláda Spojeného království by také musela jasně zdůvodnit propouštění s ohledem na věk, aby se minimalizovala zášť mezi věkovými skupinami obyvatel.

Nebude-li objevena vakcína, neexistují bezrizikové nebo bezbolestné cesty, jak situaci vyřešit. Kdyby by byla nastíněná politika přijata, stále by existovaly tragické případy, ale ekonomika by se díky mladým nastartovala a starší pracovníci by pomáhali tomuto růstu poskytováním dohledu, mentoringu a manažerské pomoci elektronickou formou.

 
Vstoupit do diskuze  (1)

Mohlo by vás zajímat

Reklama