Experiment s magnetickou stimulací mozku zabral na deprese

Na těžké deprese dnes trpí na světě jeden z deseti lidí / Pixabay
Každý z nás má občas depresi, nebo si projde depresivním obdobím. Jsou ale případy lidí, kteří trpí na chronické deprese. Jde o lidi, na které už zkrátka ani terapie a prášky nestačí a z jejichž obtíží se stává noční můra, která jim postupně bere život.

Pomocnou ruku nabízejí vědci ze Stanfordské univerzity a Palo Alto University. Jejich experimentální léčba pulsujícím magnetickým polem, která je aplikována na konkrétní místa v mozku, může fungovat i u jedinců, kteří zatím nenašli jiné řešení. 

Nutno dodat, že základ této léčby, která se nazývá přerušovaná theta-burst stimulace (ITBS), už byla schválena Americkou asociací pro potraviny a léčiva jako léčebná metoda pro potlačení chronické deprese. Zahrnuje stovky intenzivních magnetických pulzů po dobu několik minut denně v trvání šesti týdnů. Cílem je povzbuzení neuronů, aby mohly vytvářet silnější vzájemné spojení a potlačit příznaky deprese. 

ITBS poskytla naději 10 až 30 procentům pacientů, kteří nereagovali na jiné metody léčby. Jiná studie z roku 2018 zjistila určité zlepšení u necelé poloviny lidí s diagnózou chronické deprese. Zhruba třetina z nich se dostala do cílové remise. To jsou výsledky, které minimálně stojí za otestování. 

Kromě toho léčba nezpůsobuje žádné vedlejší účinky, jako je bolest hlavy a jiné nekomfortní projevy. Současný experiment amerických vědců naznačuje, že vše tohle výše popsané skutečně možné je. Výsledky ale musíme brát s rezervou, protože experiment byl proveden na pouhé hrstce dobrovolníků, kteří si navíc svůj problém uvědomovali. Nelze tedy říci, že by byly výsledky zcela přesvědčivé. 

V rámci experimentální léčby amerických vědců bylo vybráno 21 dobrovolníků, kteří byli každý den desetkrát podrobeni ITBS. Experiment trval pouze deset dní. Pro přesnost výsledků vědci aplikovali i sken mozku. 19 z 21 dobrovolníků uvedlo, že se cítí lépe. Jednou z nich byla i Deirdre Lehmanová (61 let). Měla bipolární poruchu a v posledních letech cítila pocity beznaděje. Už po třetím kole terapie se dle svých slov začala uvolňovat. Pak začala v hlavě cítit mír jako v 16 letech, než se začala projevovat bipolární porucha. Což je jednoznačná remise a úspěch. 

I když jde o malou studii s nedostačujícím rozsahem, co se účastníků týče, toto jsou výsledky, které nelze ignorovat. Magnetická stimulace mozku by jednou mohla pomoci až 90 procentům lidí s chronickou depresí a dovést je až k remisi. „Elektrokonvulzivní terapie je považována za zlatý standard, ale v případě deprese rezistentní na léčbu má průměrně pouze 48 procent remise,“ uvedl psycholog ze Stanfordské univerzity Stanlan Nolan Williams.

Na těžké deprese dnes trpí na světě jeden z deseti lidí. Magnetická stimulace mozku může poskytnout šanci milionům obětí této psychické poruchy po celém světě. 

Mohlo by vás zajímat

Reklama