Návod na dlouhý život: Udržujte BMI pod 25, nekuřte, dostatečně se hýbejte a pijte s mírou

 
Další 1 fotografie v galerii
Určitý životní styl je spojen s nižším rizikem chronických onemocnění / Pixabay
Vědci tvrdí, že udržování indexu tělesné hmotnosti pod 25 a praktikování alespoň dvou ze tří dalších návyků (nikdy nekouřit, hodně cvičit a pít jenom mírně) znamená až 10 let života navíc.

Mezinárodní tým vědců zkoumal souvislost mezi popisovanými faktory životního stylu a roky života bez chronických onemocnění.  

„Zdá se, že různé profily zdravého životního stylu jsou spojeny s prodloužením života bez diabetu 2. typu, kardiovaskulárních a respiračních chorob a rakoviny,“ uvedla Solja Nybergová, epidemioložka z Helsinské univerzity. Mezi celkovým skóre zdravého životního stylu a počtem let bez onemocnění existovala lineární závislost.

Profily životního stylu spojené s největším počtem let bez nemoci, zahrnovaly BMI menší než 25 a nejméně dva z uvedených faktorů. Výsledky jsou založeny na studiích 116 043 lidí, kteří byli sledováni v průměru 12,5 roku. Nybergová a její kolegové shromáždili údaje z 12 studií po celé Evropě, prováděných v letech 1991 až 2006.

Každému účastníkovi bylo na základě kouření, BMI, fyzické aktivity a konzumace alkoholu přiděleno jedno ze tří skóre - optimální (2 body), střední (1 bod) nebo špatné (0 bodů). Výsledkem bylo souhrnné skóre životního stylu od nejhoršího (0) po nejlepší (8).

Posledně jmenované znamenalo ve věkové skupině 40-75 let další roky bez výskytu chronických chorob jako cukrovka 2. typu, ischemická choroba srdeční, mozková mrtvice, rakovina, astma, chronické obstrukční plicní onemocnění, srdeční selhání a demence. Dokonce i jednobodové zlepšení přineslo nárůst jednoho roku bez výskytu nemocí.

Jedna konkrétní studie nizozemských mužů a žen odhalila, že ti se všemi popsanými faktory zdravého životního stylu žili o dva roky déle v dobrém zdravotním stavu ve srovnání s těmi ve vysoce rizikové skupině. Jiná analýza zjistila, že ti, kteří nemají potenciálně nebezpečná rizika životního stylu, žili průměrně o šest let déle bez chronických onemocnění, ve srovnání s těmi, kteří měli alespoň dva rizikové faktory.

V další části populace byla absence rizikových faktorů spojena s devítiletým zpožděním, pokud jde o průměrný věk při nástupu chronických onemocnění. Porovnání nejlepšího skóre životního stylu s nejhorším vykazovalo téměř 10 let bez chronických onemocnění u mužů a 9,4 u žen.

Účastníci s pouze jedním ze čtyř pozitivních doporučení životního stylu dosáhli věku kolem 71 let, než podlehli vážnému onemocnění. Tato zjištění mohou být užitečná pro prevenci a podporu zdravých rozhodnutí v každodenním životě. Je již prokázáno, že určitý životní styl je spojen s nižším rizikem chronických onemocnění.

Mohlo by vás zajímat

Reklama