Technické úpravy ve 2G/GSM sítích mobilních operátorů proběhnou již z pondělí na úterý

Pásmo 900 MHz operátoři už od roku 1996 využívají pro pokrytí sítí 2G/GSM / Pixabay
S cílem vytvořit technické podmínky pro efektivnější využívání rádiových kmitočtů, nasazení nových modernějších technologií a zlepšení služeb zákazníkům, provedou mobilní operátoři během nočních prací z 20. na 21. dubna a z 21. na 22. dubna ve svých sítích technická opatření související se změnou rádiových kmitočtů, které využívají v pásmu 900 MHz.

Příprava této technické operace probíhala za spolupráce ČTÚ a všech tří operátorů (T-Mobile, Vodafone i O2) již od roku 2018.

Realizaci tohoto opatření mobilní operátoři úzce koordinují nejen navzájem, ale i se složkami Integrovaného záchranného systému. Přeladění bude probíhat v nočních hodinách a zákazníci by tak neměli pocítit žádné zásadní negativní dopady na služby (max. v řádech několika desítek sekund).

Pro případ volání na tísňové služby přesto operátoři prostřednictvím tiskové zprávy své Asociace provozovatelů mobilních sítí doporučují v těchto hodinách přednostně využívat linku 112.

Pásmo 900 MHz operátoři už od roku 1996 využívají pro pokrytí sítí 2G/GSM. Postupným přidělováním v čase je pásmo historicky rozdělené do mnoha nesouvislých bloků. Proto se všichni operátoři společně s ČTÚ shodli na nutnosti jejich scelení.

To jim v budoucnu umožní pásmo efektivněji využívat a nabídnout na něm zákazníkům služby prostřednictvím modernější technologie.

 
Buďte první

Mohlo by vás zajímat

Reklama