Muži mají podle studie vyšší pravděpodobnost úmrtí na COVID-19 kvůli vyšší hladině jednoho enzymu

U mužů je větší pravděpodobnost výskytu závažných komplikací onemocnění, částečně kvůli jejich vyšším hladinám ACE2 / Pixabay
Vyšší přítomnost enzymu konvertujícího angiotensinu 2 (ACE2), který se nachází v srdci, ledvinách a v tkáních potahujících krevní cévy a ve vysokých hladinách také ve varlatech, by mohla vysvětlit, proč více mužů umírá na COVID-19.

ACE2 je receptor na povrchu buněk, který se váže na nový koronavirus a umožňuje mu infikovat buňky. U mužů je větší pravděpodobnost výskytu závažných komplikací onemocnění, částečně kvůli jejich vyšším hladinám ACE2.

„ACE2 se váže na koronavirus a umožňuje mu infikovat zdravé buňky poté, co byl modifikován jiným proteinem na povrchu buňky, zvaným TMPRSS2,“ řekl dr. Adriaan Voors z University Medical Center Groningen v Nizozemsku. V plicích jsou přítomny vysoké hladiny ACE2, a proto se předpokládá, že hraje klíčovou roli v progresi plicních poruch souvisejících s COVID-19.

Studie rovněž zjistila, že široce předepisované léky nazývané ACE inhibitory nebo blokátory receptoru angiotensinu (ARB) nevedly ke zvýšeným koncentracím ACE2, a neměly by proto zvyšovat riziko COVID-19 u lidí, kteří je užívají. Inhibitory ACE a ARB, které jsou široce předepisovány pacientům se srdečním selháním, diabetem nebo onemocněním ledvin, představují celosvětový prodej léků za miliardy dolarů. „Naše zjištění nepodporují ukončení používání těchto léků u pacientů s COVID-19,“ řekl Dr. Voors. Míra úmrtnosti a infekce naznačuje, že muži mají větší pravděpodobnost trpět v případě COVID-19 vážnými komplikacemi. 

Voors a jeho tým změřili koncentrace ACE2 ve vzorcích krve od více než 3 500 pacientů se srdečním selháním z 11 evropských zemí. Studie začala před pandemií koronaviru, uvedli vědci, a nezahrnovala tedy pacienty s COVID-19. Ale když další výzkum začal poukazovat na ACE2 jako klíč ke způsobu, jakým se nový koronavirus dostane do buněk, Voors a jeho tým viděli důležité překrytí s jejich studií. Poté, co se podívali na klinické faktory, zjistili, že mužské pohlaví bylo nejsilnější predikcí pro zvýšenou koncentraci ACE2.

Skutečnost, že ACE2 byl přítomen ve varlatech, by mohla částečně vysvětlit vyšší koncentrace ACE2 u mužů a proč jsou muži zranitelnější vůči COVID-19. Skutečný rozdíl v hladinách ACE2 mezi muži a ženami ale není tak významný, proto musí existovat jiná vysvětlení, proč jsou muži vystaveni zvýšenému riziku závažného onemocnění. Jedním možným vysvětlením by bylo, že rozdílné imunitní reakce na virus, regulované genetickými rozdíly mezi muži a ženami, mohou být základem tohoto rozdílu v citlivosti.   

Mohlo by vás zajímat

Reklama