Studie tvrdí, že pandemie COVID-19 stála světovou ekonomiku 3,8 trilionu dolarů

Evropa, USA a Čína byly nejvíce zasaženými regiony / Pixabay
Koronavirová pandemie a opatření ke zpomalení šíření nákazy stála globální ekonomiku až 3,8 trilionu dolarů a způsobila nezaměstnanost více než 147 milionů lidí.

Tvrdí to studie vědců z univerzity v Sydney. Globální ztráty se budou zvyšovat s pokračujícími opatřeními, ale jejich příliš brzké zrušení by mohlo vést k ještě závažnějším a dlouhodobějším ekonomickým dopadům. 

Globální spotřeba zaznamenala pokles o 4,2 %, tedy 3,8 trilionu dolarů, což se rovná hrubému domácímu produktu Německa. Po celém světě bylo propuštěno více než 147 milionů lidí, což mělo za následek snížení příjmů z mezd ve výši 2,1 bilionu dolarů - nebo 6 % všech příjmů z mezd. Z této celkové ztráty příjmů bylo z důvodu snížení mezinárodního obchodu ztraceno 536 miliard dolarů nebo asi 21 %. 

Vše bude mít ještě dopad na množství a kvalitu pracovních míst a ovlivní zranitelné skupiny, jako jsou migrující a nekvalifikované pracovní síly. Rozšíří se rozdíly v bohatství a příjmech.

Hospodářské důsledky uvedené v nové studii jsou výsledkem opatření proti viru a globálního poklesu spotřeby a produkce. Následují kaskádové dopady v důsledku globalizace, protože mezinárodní dodavatelské řetězce jsou závislé na otevřených hranicích. Vlády se pokoušejí udržet světovou ekonomiku nad vodou utrácením Mezinárodních měnových fondů a dalších nouzových  fondů a zároveň hledáním nových způsobů práce. 

Australští vědci vytvořili počítačový model, který se podrobně podíval na globální ekonomiku, pokud jde o ztráty. Zjistili, že Evropa, USA a Čína byly nejvíce zasaženými regiony. Situace měla vliv i na životní prostředí. Emise skleníkových plynů zaznamenaly největší pokles v lidské historii - pokles o asi 2,5 gigatuny - nebo o 4,6 % normálu. 

Ostatní atmosférické emise, jako jsou nebezpečné částice PM2,5, klesly asi o 3,8 % a oxid siřičitý o 2,9 %. Kontrast mezi hospodářským poklesem a zlepšením životního prostředí je dilema, s nímž se svět potýká. 

Pro tuto studii týkající se Covid-19 a jeho hospodářského a environmentálního dopadu bylo analyzováno 38 regionů na světě a 26 průmyslových odvětví. Různé země a regiony byly ovlivněny různými způsoby, například země OPEC ztratily příjmy, protože nevytěžily tolik ropy v důsledku snížení celosvětového využívání dopravy. 

V zemích s nízkými mzdami, jako je Čína a Indie, poklesla zaměstnanost, protože lidé kupovali méně a produkce klesla. Doprava a cestovní ruch jsou ekonomicky nejhůře zasaženými odvětvími. Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu (IATA) odhaduje, že globální výnosy by mohly v odvětví dopravy klesnout o více než 44 procent pod hodnoty z roku 2019. 

Mohlo by vás zajímat

Reklama