Voda se na Zemi objevila pravděpodobně již při jejím vzniku

Enstatitové chondrity mohly přispět vodou v době, kdy se modrá planeta teprve utvářela / Pixabay
Voda je život. Tvoří 70 procent povrchu na Zemi. Minulý čtvrtek spolupracující týmy z Washingtonovy univerzity v americkém St. Louis a Lotrinské univerzity ve francouzském Nancy zveřejnily v časopise Science práci o tom, že voda na Zemi byla hned od jejího zrodu.

Podle modelů o vzniku sluneční soustavy okolo Slunce vířily velké disky plynu a prachu. Z nich se následně zrodily vnitřní planety sluneční soustavy, příliš horké k tomu, aby na nich byla voda nebo led.

Scénář vysvětluje nehostinné podmínky na Marsu, Venuši a Merkuru. Ale neodpovídá Zemi – planetě s obrovskými oceány, vlhkou atmosférou a hydratovanou geologií. Většina prací na toto téma předpokládala, že na povrch Země dopravily vodu komety, které obsahují vodní led.

Vedoucí výzkumu Laurette Pianiová pro Francouzskou tiskovou agenturu (AFP) uvedla, že jejich výsledky jsou však v rozporu s převládajícími teoriemi o tom, že vodu na původně suchou Zemi dopravily právě komety. 

Zmíněné univerzity analyzovaly vzácné meteory zvané enstatitové chondrity, které také nazýváme jako kosmické sedimenty a pocházejí z počátků sluneční soustavy. Tvořily se blízko Slunce, proto vědci předpokládali, že jsou příliš suché k tomu, aby Zemi dali dostatek vody. 

Horniny obsahovaly dostatek vodíku a kyslíku k tomu, aby oceány Země naplnily hned trojnásobně, možná více. „Zjistili jsme, že složení izotopů vodíku v enstatitových chondritech je velice podobné složení vody uložené v zemském plášti,“ vysvětluje Pianiová.

Složení izotopů v oceánech je také shodné se směsí obsahující 95 procent vody z enstatitových chondritů. Značí to, že tyto látky byly zodpovědné za velkou část vody na teprve vznikající Zemi. 

Pianiová rozhodně nevylučuje i jinou dopravu vody na Zemi, například komety. Enstatitové chondrity však podle americko-francouzského týmu zásadně přispěly vodou v době, kdy se modrá planeta utvářela. Zároveň šlo o stavební kameny ne jen pro Zemi, ale i pro zbylé planety sluneční soustavy. 

 

Mohlo by vás zajímat

Reklama