Stephen Hawking: Pokud lidstvo nezmění svoje chování, dopadne to na Zemi stejně drasticky jako na Venuši

 
Dalších 5 fotografií v galerii
Máme ještě čas na záchranu? / Pixabay
Známý profesor Stephen Hawking je jednou z nejdůležitějších osobností moderní doby, protože již mnohokrát prokázal znalosti, na které "normální" člověk nemá šanci přijít.

Inteligenci na to rozhodně má. A jeho poslední závěr je, že se Země stane časem příšerně horká, pakliže stávající trend globálního oteplování bude pokračovat.

Celé varování zapadá i do situace, která v posledních měsících v USA panuje: fyzikové již naznačili Trumpovi, že Země je na cestě k záhubě. Přitom Donald Trump vycouval z Paris Climate Agreement, což mnozí kritizují. Nyní Hawking upravil svoje závěry a propočty, které jsou aktuálně takové, že Země bude mít jednoho „krásného" dne teplotu až 460° C, když se nepolepšíme s plyny způsobujícími skleníkový efekt.

Připomínáme, že Venuše je druhá nejbližší planeta naší soustavy a byla před 4 miliardami let na tom podobně jako Země.

Pak byla ve své historii po cca 2 miliardy let obyvatelná (povrchová teplota jako na Zemi) a vše to skončilo poté, co se zde začaly hromadit „skleníkové" plyny.

Díky nim (a logicky stále rostoucímu horku) se jako první vypařily oceány a aktuálně zde smrtící bouře vanou rychlostí až 300 km/h a prší zde kyselina. A stejná cesta čeká Zemi, když vše budeme ignorovat dosti dlouho.

A co že je to ona Pařížská úmluva o klimatu? Jde o společenstvo států vzniknuvší roku 2015, jež se zavázalo snížit plyny a jejich emise natolik, aby se nám planeta neohřála o více jak dva stupně Celsia za 50 let.

Je faktem, že pokud by se ukázaly být pravdivé jiné vědecké teorie, konkrétně ta o době ledové, mohli bychom tyto dvě přírodní katastrofy nechat takříkajíc vyrušit, protože je nezpochybnitelné to, že žijeme aktuálně v době meziledové a je jen otázka pár let až desítek tisíc let, nežli bude další. Zase, Země není zkumavka a nedá se opakovat neúspěšný pokus.

Mohlo by vás zajímat

Reklama