Homeopatie pacientům vůbec nepomáhá, podle vědců může být někdy přímo škodlivá

 
Další 3 fotografie v galerii
I placebo efekt může mít pro pacienta určitou hodnotu / Pixabay
Tisíce lidí i u nás věří, že homeopatické produkty léčí širokou škálu nemocí. Je ovšem tato více než 200 let stará koncepce výroby různých vysoce zředěných produktů a jejich využití v léčbě nemocí pouhým přeludem?

na problematiku homeopatie se podívala podrobně "Poradní vědecká rada evropských akademií" (European Academies Science Advisory Council). A i EASAC nakonec potvrdil, že neexistují konkrétní vědecké důkazy toho, že homeopatické produkty fungují.

Vědci přitom už řadu let vyslovují pochybnosti o tom, zda homeopatické produkty pomáhají, nebo škodí. Pracovní skupina rady EASAC složená z předních vědců celé Evropy uvedla, že neexistují robustní reprodukovatelné důkazy toho, že homeopatické produkty mají účinek proti jakékoli známé nemoci, třebaže někdy dochází k placebo efektu.

Homeopatie navíc někdy může být přímo škodlivá tím, že pacienta zdrží při hledání vhodné lékařské péče založené na důkazech nebo jej od ní zcela odradí a že podkopává důvěru pacientů a veřejnosti ve vědecké důkazy. 

Z této nejnovější analýzy vyplývá, že všechny prohlašované účinky homeopatických produktů v klinickém užití lze vysvětlit placebo efektem nebo připsat nevhodnému návrhu studie, náhodné odchylce, regresi k průměru či publikačnímu zkreslení.

Třebaže placebo efekt může mít pro pacienta svou hodnotu, nejsou známy žádné nemoci, pro něž existuje robustní reprodukovatelný důkaz účinnosti homeopatie. Vědecká tvrzení týkající se homeopatie jsou nevěrohodná a neslučitelná se zavedenými koncepty v chemii a fyzice.

Homeopatie byla v roce 1796 založená Samuelem Hahnemannem na principu „podobné léčí podobné“, tj. k léčení určitého symptomu nemoci se používá látka, která daný symptom působí. Druhým ústředním principem je pak „zákon infinitezimál“, který zahrnuje proces sériového ředění a protřepávání, což údajně zvyšuje účinek. Často se také tvrdí, že homeopatie funguje na základě stimulace těla, aby se hojilo samo.

Samotní lékaři jsou k tvrzením týkajícím se zdravotních účinků homeopatických produktů a praktik kritičtí a považují předkládaná vysvětlení jejich účinnosti za vědecky nevěrohodná.

 
Vstoupit do diskuze  (4)

Mohlo by vás zajímat

Reklama