Technologické trendy pro rok 2021 podle analytiků Gartneru

Přibližně jen 53 % projektů v oblasti AI se dostane z fáze prototypu do ostrého provozu / Pixabay
Analytici Gartneru vybrali pro rok 2021 devět trendů spadajících do tří oblastí: trendy a technologie související s lidmi, jejich chováním, zážitky a soukromím, dále trendy související s nezávislostí na lokalitě a konečně trendy související se zvyšováním odolnosti byznysu a obchodních modelů.

„Potřeba zvyšovat provozní odolnost napříč celým podnikem nebyla doposud nikdy tak vysoká,“ vysvětluje Brian Burke ze společnosti Gartner. „CIO se snaží přizpůsobit měnícím se podmínkám a navrhovat budoucí podobu byznysu. K tomu je ale třeba, aby se podniky a organizace staly do značné míry plastickými a byly schopné dynamického přeuspořádání. Nejdůležitější strategické technologické trendy Gartneru podporují právě takovou plasticitu.“

Top strategické technologické trendy pro rok 2021 jsou:

Internet chování

Internet chování – IoB – přichází s tím, jak řada technologií zachycuje a využívá stále více „digitálního prachu“ z našich každodenních životů. IoB kombinuje existující technologie, jež se zaměřují specificky na jedince (například rozpoznání obličeje, sledování polohy a velká data), a spojuje výsledná data se souvisejícími behaviorálními událostmi, jako jsou realizovaný nákup či využívání zařízení. 

Organizace využívají tato data, aby ovlivnily chování lidí. Například s cílem monitorovat plnění zdravotních opatření během pandemie mohou využít IoB v kombinaci s počítačovým zrakem a kontrolovat, zda zaměstnanci nosí roušky, nebo pomocí termálního zobrazování identifikovat osoby s horečkou. 

Analytici Gartneru předpovídají, že do konce roku 2025 bude více než polovina světové populace podléhat alespoň jednomu IoB programu, ať už komerčnímu, nebo státnímu. IoB jako takové je technicky plně realizovatelné, bude ale probíhat rozsáhlá etická a společenská debata o tom, jaké přístupy lze při ovlivňování chování nasadit.

Absolutní zážitek

V minulém roce představil Gartner jako jeden z hlavních strategických technologických trendů mnohozážitek (multiexperience, nepřerušená, navazující interakce napříč zařízeními i způsoby komunikace, ať už jde o obraz, dotyk, hlas, ale i konverzační rozhraní na bázi AI či virtuální realitu a jiné), letos koncept posouvá o krok dál v podobě absolutního zážitku – TX. „Jde o strategii spojující mnohozážitek s disciplínami zákaznického (CX), zaměstnaneckého (EX) a uživatelského (UX) zážitku,“ vysvětluje viceprezident výzkumu Gartneru Brian Burke. „V Gartneru očekáváme, že podniky, jež nabídnou TX, budou v příštích třech letech výrazně napřed před konkurencí z hlediska metrik uživatelské spokojenosti.“ 

Podniky potřebují začít pracovat na TX strategii zejména proto, že interakce se přesouvají do mobilní, virtuální a distribuované podoby zejména vlivem pandemie. Smyslem TX je zlepšovat zážitek více zapojených stran (zákazník, zaměstnanec, uživatel) s cílem dosáhnout transformace obchodních výsledků. Průsečíky těchto zážitků jsou klíčové zejména pro organizace zotavující se z dopadu pandemie, jež se chtějí odlišit a využít nedávné otřesy, které vedly k proměně zážitku.

Zabezpečené zpracování dat

Prakticky všude ve světě čelí CIO rostoucímu počtu rizik souvisejících s ochranou soukromí a plněním související legislativy, která již postupně dospívá i na globální úrovni. Zatímco běžné bezpečnostní postupy chrání především nepoužívaná data (data v klidu/data at rest), zabezpečené zpracování dat poskytuje mnohem lepší úroveň soukromí. 

Analytici Gartneru věří, že do roku 2025 nasadí tyto techniky a technologie při zpracování dat v nezajištěných prostředích či při analýze dat více stranami polovina velkých organizací. Podniky by proto měly začít s identifikací případů, kdy je namístě nasadit zabezpečené zpracování dat – například tak, že vyhodnotí operace, při nichž dochází k přenosu osobních dat, monetizaci dat, analýze podvodů a dalšího nakládání s vysoce citlivými daty.

Distribuovaný cloud

Distribuovaný cloud je označením veřejných cloudových služeb, jež jsou rozmístěné (distribuované) na různých fyzických lokalitách – zatímco provoz, dohled, správa a rozvoj jeho služeb zůstávají v gesci poskytovatele veřejného cloudu. Jde o svižné prostředí pro firemní scénáře vyžadující kombinace rychlé odezvy, úspor datových nákladů či požadavků na umístění dat. Řeší také potřebu některých zákazníků mít cloudové zdroje fyzicky blíže místu, kde jsou zpracována či využívána byznysem. 

Do roku 2025 bude většina cloudových služeb nabízet alespoň základní formu služeb distribuovaného cloudu dostupných na vyžádání. 

Provoz kdekoliv

Provoz kdekoliv je popisem provozního modelu IT navrženého tak, aby podporoval zákazníky i zaměstnance bez ohledu na to, kde se nacházejí, a umožnil nasazení a řízení byznys služeb napříč distribuovanými architekturami. Je to víc než jen práce na dálku (z domova) nebo virtuální interakce se zákazníky. Jde také o schopnost dodat jedinečnou zkušenost a přidanou hodnotu napříč pěti hlavními oblastmi: spolupráce a produktivita, bezpečný vzdálený přístup, cloud a edge infrastruktura, kvantifikace digitálních zážitků a automatizace s cílem podpořit vzdálený provoz. 

Kyberbezpečnostní pletivo

Kyberbezpečnostní pletivo umožňuje, aby kdokoliv (s příslušným oprávněním) mohl bezpečně přistupovat k libovolným digitálním aktivům bez ohledu na to, kde se on nebo tato aktiva nacházejí. Odděluje provádění bezpečnostních politik od jejich tvorby prostřednictvím cloudového delivery modelu a umožňuje proměnit identitu v bezpečnostní perimetr. Do roku 2025 bude kyberbezpečnostní pletivo vyřizovat více než polovinu všech požadavků na digitální přístup. 

Inteligentní modulární (komponovaný) byznys 

Inteligentní modulární, komponovaný byznys radikálně mění mechanismy rozhodování zejména proto, že má k dispozici kvalitnější informace a dokáže na ně reagovat obratněji. V budoucnu budou například při rozhodování hrát větší roli stroje podporované hustým pletivem dat a schopností jim porozumět.

AI inženýrství

Z výzkumů Gartneru vyplývá, že se jen 53 % projektů v oblasti AI dostane z fáze prototypu do ostrého provozu. CIO a IT lídři zjišťují, že AI projekty je obtížné škálovat, protože nemají potřebné nástroje pro postavení a řízení vývojového týmu AI. Cestou k dovedení AI do ostrého provozu je AI inženýrství, disciplína zaměřená na tvorbu pravidel a řízení životního cyklu široké škály provozních a rozhodovacích AI modelů, jako jsou strojové učení či znalostní grafy.

Hyperautomatizace

Byznysem řízená hyperautomatizace je disciplinovaný přístup používaný organizacemi pro rychlou identifikaci, rozhodování a automatizaci co největšího počtu schválených IT a byznys procesů. Hyperautomatizace byla významným a nepolevujícím trendem již v několika předchozích letech, pandemie po ní ale výrazně zvýšila poptávku.

Mohlo by vás zajímat

Reklama