Pravěkého krále všech žraloků mohly vyhubit ochlazující se oceány

Megalodon se živil rybami, ale také ostatními žraloky a dokonce velrybami / Vertical Entertainment
Pravěký postrach moří megalodon svá mláďata chránil před predátory v zónách, kde bylo dostatek tepla a potravy. Potomstvo tak mohlo v relativním klidu přečkat až do své dospělosti. Zánik největšího žraloka všech dob mohl zapříčinit úbytek právě těchto školek kvůli ochlazujícím se oceánům.

Megalodon (Carcharocles megalodon) v dospělosti dorůstal až 18 metrů, což je trojnásobek délky žraloka bílého. Až do svého vyhynutí před třemi miliony let neměl obří žralok mezi ostatními mořskými predátory žádnou konkurenci.

Živil se rybami, ale také ostatními žraloky a dokonce velrybami. Mláďata byla naopak vůči útokům ostatních žraloků zranitelná. Pro jejich ochranu dospělí jedinci využívali jakési školky v mělkých kontinentálních šelfech. Různorodá potrava v podobě menších rybek a řidší frekvence konkurenčních dravců jim zde dávala výhody bezpečí. Trvalo ale dlouhých 25 let, než se potomstvo stalo dospělými žraloky. 

Jednu z takových školek vědci objevili u východního pobřeží Španělska v provincii Tarragona. Určili ji na základě přezkoumání zubů z muzejní sbírky. „Mnoho z nich bylo na tak obrovské zvíře poměrně malých,“ vysvětlili pro AFP Carlos Martinez-Perez a Humberto Ferron, autoři studie z Bristolské univerzity v Británii. 

Španělská školka byla ideální pro výchovu a ochranu mladých žraloků. Mělká zátoka a teplá voda byla spojena s mořem a s rozsáhlými korálovými útesy. Proplouvala zde spousta bezobratlých živočichů, druhů ryb, mořských savců, jiných žraloků a rejnoků. 

Na základě analýzy osmi sad zubů megalodona, které byly získány v Americe, Peru, Panamě a Chile, našli badatelé další čtyři takové možné bezpečné žraločí zóny. Dvě se mají nacházet ve Spojených státech a dvě na Panamě. Dokazuje to, že byly velice rozsáhlé.

Megalodonovi vyhovovaly teplé vody v období miocénu před 23 miliony let. Když se ale v pliocénu začalo klima ochlazovat, žralok přicházel o bezpečná stanoviště, která byla vhodná pro ochranu potomstva. Když se kořist adaptovala na chladnější prostředí, často pak migrovala do chladnějších vod. Megalodon ale zůstával tam, kde byly vody ještě teplé, a tak přišel o kořist. O to, co zbylo, se postarala rychlejší a mrštnější konkurence. Žralok bílý. 

Mohlo by vás zajímat

Reklama