Evropa buduje síť pro velmi přesné přenosy času a frekvence

Stabilní frekvence a přesný čas budou přenášeny pomocí optických kvantových hodin / Pixabay
Nová evropská infrastruktura zajistí například větší přesnost navigačních systémů, zkvalitnění měření gravitačního pole Země, uplatní se v astronomii anebo při zaznamenávání změn klimatu.

Přesný čas a stabilní frekvence budou přenášeny pomocí optických kvantových hodin s přesností osmnácti míst za desetinou čárkou (to zhruba odpovídá 0,02 vteřiny v odhadovaném stáří vesmíru).

Evropská unie investuje v příštích dvou letech do projektu CLONETS-DS (Clock Optical Network Services – Design Study) přibližně tři miliony eur. Na projektu pracuje konsorcium složené z evropských národních metrologických institutů a vysoce specializovaných organizací ze sedmi zemí.

Navrhují evropskou síť distribuce času, která bude odpovídat potřebám vyvolaným technologickým vývojem, jako je např. cloud computing, Internet věcí či Průmysl 4.0.

Změna přenosu informací o přesném času a frekvenci se týká způsobu, jakým jsou distribuovány velmi stabilní frekvenční referenční signály. Dojde k přechodu od vysílání rádiového signálu k přenosu signálu po optických vláknových sítích.

Také CESNET prostřednictvím zapojení do projektu CLONETS-DS přispěje k nastavení této celoevropské optické sítě pro distribuci velmi přesné informace o čase a frekvenci.

„Sdružení CESNET má více než dvacetiletou zkušenost s provozováním optické sítě založené na temných vláknech a také dlouhodobou zkušenost s ustavením a provozováním přenosů přesného času a ultrastabilní optické frekvence v této optické síti. Sdružení se v rámci projektu CLONETS-DS podílí na klíčových aktivitách jako je definování technologií, topologie tak i monitoringu a vyhodnocování parametrů přenosů,“ říká Ing. Josef Vojtěch, Ph.D., vedoucí Oddělení optických sítí sdružení CESNET.

 

Mohlo by vás zajímat

Reklama