Speciální náramek dokáže upozornit na začínající záchvat u mladých epileptiků

Chytrý náramek detekuje hlavně velké záchvaty s křečemi / Fakultní nemocnice Brno
Epileptické záchvaty mohou mít různé projevy, od jednoduchých zrakových vjemů až po bezvědomí se zástavou dechu a křečemi celého těla. Pro pacienta je zvlášť velký záchvat s bezvědomím a křečemi velmi nebezpečný, protože hrozí vážné zranění, dokonce i úmrtí.

V polovině prosince byly předány čtyřem rodinám dětí ve věku 8 až 14 let, které trpí epilepsií, speciální náramky s elektronickými senzory, které jsou schopny detekovat velký záchvat. S jejich pomocí budou rodiče svým dětem kdykoli na blízku. 

Díky nadačnímu fondu Neurosmart budou rodiny zařazeny do pilotního testování v praxi. Finančně se na pořízení tohoto elektronického pomocníka, který monitoruje aktuální zdravotní stav pacienta, podílí firma SAKO s.r.o. za podpory města Brna.

Epileptické záchvaty mohou zapříčinit vážné zranění, dokonce i úmrtí. Chytré náramky nabízejí nepřetržitý dohled nad zdravotním stavem. Díky nošení náramku je možné rychle reagovat na uvedené krizové situace.

Pokud taková nastane, náramek okamžitě zalarmuje rodiče přes mobilní telefon. Detekuje hlavně velké záchvaty s křečemi, tzn. rytmické pohyby končetinami, které zachytí gyrometr, dále zaznamenává i vegetativní funkce. Všechna data, která náramek nasbírá, budou sloužit lékařům k další práci a zlepšování zdravotního stavu pacientů.

Dětské a adolescentní epilepsii se věnuje ve FN Brno doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. a její tým v Centru pro epilepsie Brno (Evropské referenční centrum pro vzácné epilepsie EpiCare). V rámci spolupráce s Nadačním fondem NEUROSMART rekapitulovala základní fakta o dětské epilepsii.

Především zdůraznila psychický stres, který aktivní epilepsie vyvolává u nemocných i jejich rodin a sourozenců. Až 6x častěji než zdraví mají děti s epilepsií např. depresi. „V dětském a adolescentním období se vyskytuje řada typů epilepsií od těch katastrofických s velmi špatnou prognózou pro intelekt a osobnost nemocného dítěte a s malou nadějí na kompenzaci záchvatů až po ty "self limited", které díky vývoji mozku v dětství a mládí mají přirozenou tendenci k vyhasnutí a mají celkově dobrou prognózu. Společným faktem u všech typů epilepsií je úzkost a obavy rodičů o své dítě. Zvláště těch dětí mezi 10-19 lety, když již nemohou být stále pod jejich dohledem. Na náramky se nás proto rodiče opakovaně dotazují a velmi by uvítali, kdyby alespoň takto na dálku mohli být o záchvatu informováni a případně měli možnost pozitivně zasáhnout," uvádí Ošlejšková. 

Mohlo by vás zajímat

Reklama