Mozek osamělých lidí kompenzuje sociální prázdnotu

Při absenci požadovaných sociálních zkušeností mohou být osamělí jedinci zaměření na vnitřní myšlenky / Pixabay
Mozky lidí, kteří jsou v dlouhodobé izolaci, se snaží kompenzovat osamělost. Nová studie přináší výsledky, které by nám mohly pomoci lépe pochopit rostoucí problém v oblasti duševního zdraví v době, kdy je izolace jedním z nejskloňovanějších slov.

Bylo analyzováno 38 701 dobrovolníků středního až staršího věku, kteří byli součástí projektu zdravotní databáze v britské biobance. V rámci programu byla porovnána data z MRI skenů a vlastní hodnocení pocitů. 

Rozdíly, které byly pozorovány, se soustředily na regiony mozku v síti Default mode network (zkráceně DMN), které spojujeme se vzpomínkami, plánováním budoucnosti, přemýšlením o ostatních lidech a představováním si různých scénářů. 

V mozku osob, které se cítily osaměle, byl v této síti pozorován nárůst šedé hmoty, což značí, že v pozorovaných neurálních regionech došlo k nárůstu v aktivitě. Výrazně byl zapojen i fornix, soubor nervových vláken, který propojuje DMN s hipokampem. A ten je zase velmi důležitý pro vzpomínky. 

Lze to chápat tak, že mozková aktivita nám kompenzuje sociální prázdnotu. „Při absenci požadovaných sociálních zkušeností mohou být osamělí jedinci zaměření na vnitřní myšlenky, jako je vzpomínání nebo představování si sociálních zkušeností,“ vysvětluje neurolog Nathan Spreng z McGillovy univerzity v Kanadě. 

To, že je izolace nezdravá, je v dnešní době jedno z prioritních témat. Ale dobře známé je už z dob před pandemií. Už dříve byla dlouhodobá osamělost spojena s různými zdravotními riziky. Počínaje zvýšeným krevním tlakem, vyšším rizikem vzniku Alzheimerovy choroby, konče předčasnou smrtí. K tomu, abychom byli izolováni, zkrátka nejsme stavěni a není nám to přirozené. 

„Začínáme chápat dopad osamělosti na mozek,“ tvrdí Danilo Bzdok, biomedicínský inženýr na  McGillově univerzitě. A dodává, že rozšiřování znalostí v této oblasti může pomoci uvědomit si to, jak naléhavě důležité je žít sociálním životem a potlačovat trvalou osamělost ve společnosti. 

 
Vstoupit do diskuze  (1)

Mohlo by vás zajímat

Reklama