Chobotnice se umí přizpůsobit zvyšující se kyselosti v oceánech

Některé organismy se dokážou měnícímu se prostředí přizpůsobit / Pixabay
Z našich oceánů se pomalu stává kyselina. Pokud bude jejich okyselování pokračovat v současným trendu, vodní ekosystémy naší planety budou vymírat. Zdá se, že některé organismy se však přeci jen dokážou měnícímu se prostředí přizpůsobit.

Když oxid uhličitý (CO2) pumpujeme do ovzduší, jeho zbytky se rozpouštějí v řekách, jezerech a oceánech, což zvyšuje jejich kyselost. A to může mít negativní vliv na metabolismus a imunitu u mnoha různých živočichů, kteří pod vodní hladinou žijí. 

Chobotnice červená, také známá jako rubínová chobotnice (Octopus rubescens), žije v mělkých vodách při severoamerickém západním pobřeží. Zdá se, že tento hlavonožec mění svou rutinní metabolickou rychlost (RMR) v reakci na klesající pH ve vodě. 

Výzkumníci z Walla Walla University ve Washingtonu a La Sierra University v Kalifornii se k těmto pozorováním dobrali v laboratorních testech deseti červených chobotnic, které byly po dobu jednoho až pěti týdnů vystaveny kyselé vodě. „Reakce RMR naznačuje, že O. Rubescens je schopna se časem aklimatizovat na zvýšené hladiny CO2," vysvětlují vědci.

Nejprve byly zaznamenány vysoké hladiny metabolických změn, což odpovídalo šokové reakci. Po jednom týdnu se RMR vrátila k normálu a po pěti týdnech setrvávala na stejných hodnotách. Naznačuje to, že došlo k jakési adaptaci a lze z toho vyvodit, že se hlavonožec po určitou dobu dovede vzhledem k vysoké kyselosti ve vodě aklimatizovat. Byla však omezena jeho schopnost fungovat při nízkých hladinách kyslíku.

Výsledky jsou v rozporu s dřívějšími obdobnými testy. Například u sépií, které byly vystaveny kyselé vodě, nebyla zaznamenána žádná podobná metabolická reakce. Chobotnice Dosidicus gigas ovšem v totožných podmínkách vykázala redukci aerobního metabolismu, což odráží změny ve spotřebě energie. 

K závěrům výzkumníci došli v laboratorních podmínkách. Nebylo tedy zohledňováno mnoho dalších faktorů v přirozeném prostředí, v němž chobotnice žijí. Například, i když se O. Rubescens dokáže přizpůsobit, tak časem přijde o zdroje potravy. Na druhou stranu tuto schopnost může využít pro vyhledávání oblastí vhodnějších pro život. 

Mohlo by vás zajímat

Reklama