Pokud jste na home office, zaměstnavatel by vám měl poskytnout náhradu výdajů

Zavádění home office se stává standardem, který pravděpodobně vydrží i po skončení pandemie / Pixabay
V důsledku probíhající pandemie koronaviru dochází velmi často k tomu, že zaměstnanci plně nebo částečně pracují z domova.

Přitom současná právní úprava je pro home office zcela nevyhovující, upozorňuje poradenská skupina Grant Thornton.

Zaměstnavatel by totiž měl zaměstnanci poskytovat náhradu výdajů, které s prací doma souvisejí – přitom ale například náklady na topení, elektřinu, vodu nebo internet nelze stanovit paušálně. Kalkulovat skutečné výdaje související pouze s výkonem práce z domova a nikoliv bydlením je ovšem prakticky nemožné.

„Jedním z klíčových koronavirových opatření je pro Vládu i mnohé zaměstnavatele právě přesun co nejvyššího možného počtu zaměstnanců na home office, pokud to jejich pracovní náplň dovoluje. Přitom pro to nejsou správně nastaveny zákony a předpisy,“ říká Roman Burnus z Grant Thornton Czech Republic. „Zavádění home office se navíc stává standardem, který pravděpodobně vydrží i po skončení pandemie. Mnoho firem si uvědomuje, že je pro ně tento systém lepší a výhodnější. Stávající právní úprava je proto naprosto nevyhovující a je třeba tuto problematiku vyřešit,“ dodává.

Zaměstnavatel by měl zaměstnanci pracujícímu na home office poskytovat náhradu vzniklých výdajů, jejichž vyčíslení je ale mnohdy nedopočitatelné.

„V případě náhrad za opotřebení vlastního majetku zaměstnance používaného pro výkon práce – jako například počítače, tiskárny, telefonu nebo nábytku – problém není. Výši náhrady je možné stanovit paušální částkou. Problém nastává u takzvaných povinných plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce. Tam patří například připojení k internetu, elektřina nebo topení. Zde náklady paušalizovat nelze, přitom by to dávalo obrovský smysl,“ vysvětluje Roman Burnus. „Výše náhrady se má kalkulovat na základě skutečně vynaložených výdajů, což je ale v praxi téměř nemožné,“ dodává. 

První pokus vyřešení tohoto úskalí proběhl v roce 2019 a následně i na začátku pandemie, kdy se Komora daňových poradců pokusila na společném jednání s Generálním finančním ředitelstvím znovu prosadit možnost paušalizace výše náhrady. Cílem bylo významné zjednodušení celého procesu prokazování nákladů. Návrh však bohužel doposud neprošel.

Mohlo by vás zajímat

Reklama