Stranovou preferenci psů ovlivňuje podle výzkumu magnetické pole, jih je odpuzuje

Vědci testovali 23 psů v přirozeném a uměle posunutém magnetickém poli po dobu několika měsíců / Pixabay
Vědci Fakulty lesnické a dřevařské ČZU dalším výzkumem potvrdili, že stranovou preferenci psů ovlivňuje magnetické pole. Prokázaly to výsledky v laboratorních podmínkách velké elektromagnetické cívky. Odborníci svým výzkumem navázali na výsledky studie směrové preference u psů z roku 2017.

Mnozí z nás mají tu zkušenost – vyjedeme po schodech do patra obchodního domu a automaticky zahneme doprava, abychom zjistili, že jsme zbytečně udělali celý okruh mezi nákupními regály, než jsme došli ke schodům do vyššího patra, kam jsme chtěli, a které jsou vlastně nalevo, hned vedle schodů, kterými jsme sem vyjeli.

Naši preferenci točit se doprava, tady šikovně využili architekti, aby nás v obchodním domě co nejdéle pozdrželi. I psi mají individuální tendenci zatáčet jedním směrem – buď doprava nebo doleva a někteří jsou v tomto ohledu nevyhranění. V roce 2017 vědci z České zemědělské univerzity v Praze a z Univerzity Duisburg-Essenu publikovali výsledky studia směrové preference u psů, kteří měli možnost volit mezi dvěma miskami s pamlsky, umístěnými v úhlu 90°od sebe.

Přitom se ukázalo, že jinak vyhraněná směrová preference psa je narušena v případě, že pes volí mezi miskou umístěnou na sever a jinou, která je od něj na východ nebo na západ. Sever přitahuje. „Aby se ověřilo, že otáčení psa vedle individuální stranové preference (tzv. laterality) skutečně ovlivňuje také magnetické pole, bylo nutné dané chování psů zkoumat za kontrolovaných laboratorních podmínek,“ objasňuje profesor Hynek Burda z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze.

Vědci z České zemědělské univerzity zopakovali pokus v laboratorních podmínkách velkéelektromagnetické cívky, kde je možno magnetického pole posunout podle potřeb metodiky experimentu. Uměle magnetický sever pootočili o 90° ve směru hodinových ručiček. Testovali 23 psů v přirozeném a uměle posunutém magnetickém poli po dobu několika měsíců.

Psi stejně jako v prvním experimentu v roce 2017 volili mezi dvěma identickými miskami se stejnou potravou, které byly umístěny nalevo a napravo od psa a byly otáčeny tak, aby jejich umístění vystřídalo postupně všechny světové strany. „Výsledky ukázaly, že „tah severu“ ovlivňuje laterální chování psů i v uměle posunutém magnetickém poli. Tento poznatek je ale komplexnější, než by se zdálo,“ vysvětluje inženýrka Jana Adámková z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze.

Zajímavým zjištěním taktéž bylo, že upřednostnění otáčení praváků (ve směru hodinových ručiček), je výraznější u kombinace umístění misek na jih a západ. Naopak psi leváci upřednostňují otáčení (v protisměru hodinových ručiček) u kombinace misek umístěných na jih a východ. Z tohoto důvodu jsou misky umístěné na jih vybírány coby první méně často.

Nenáhodnost tohoto chování přináší další důkaz o schopnosti psů vnímat magnetické pole Země a zapadá do „magnetického“ smyslu zvířat neboli magnetorecepce.

Mohlo by vás zajímat

Reklama