Phobos a Deimos jsou podle odhalení astronomů zbytky většího marťanského měsíce

Phobos se pomalu přibližuje k Marsu a pravděpodobně na něj za dobu kratší než 40 milionů let spadne / NASA
Měsíce Marsu, Phobos a Deimos, jsou fragmenty něčeho, co bylo kdysi mnohem větším marťanským satelitem, který roztrhla obrovská srážka. Ke srážce mezi měsícem a asteroidem došlo před 1 - 2,7 miliardami let.

Dva obrovské kusy z výbuchu zůstaly uvězněny na oběžné dráze Marsu a dnes je známe jako Phobos a Deimos. Seismická data z mise NASA InSight byla vložena do počítačové simulace k určení historických drah obou současných měsíců. 

Data ukázala, že měsíce Phobos a Deimos se v určitém okamžiku zkřížily – což naznačuje, že pocházejí ze stejného vesmírného tělesa. Výpočty byly závislé na odhadech vlastností dvou měsíců. Oba měsíce objevil v roce 1877 americký astronom Asaph Hall. Phobos je větší, široký 22,3 km, zatímco Deimos má průměr pouhých 12 km a první je blíže k Marsu než jeho menší dvojče. 

Astronomové si po desetiletí lámali hlavu nad původem obou měsíců, nebyli schopni vysvětlit jejich neobvyklé rysy. Jejich nepravidelný tvar je ve vesmíru neobvyklý, protože planety a měsíce se postupem času zaoblí v důsledku působících gravitačních sil. 
 
Další hádankou byla skutečnost, že vypadají jako asteroidy, ale jejich oběžné dráhy do této teorie nesedí. Asteroidy se vznášejí vesmírem a mohou se občas zachytit na oběžné dráze planety. Pokud k tomu ale dojde, zůstanou v určitém úhlu vzhledem k planetě, kterou obíhají, a často mají excentrické na jednom konci protáhlé dráhy. 

Ale Phobos a Deimos obíhají kolem Marsu téměř kruhovým způsobem. K vyřešení záhady shromáždili astronomové z Geofyzikálního ústavu EHT v Curychu údaje o vlastnostech hornin, z nichž jsou měsíce vytvořeny, a zkombinovaly je s měřeními provedenými jinými sondami Marsu.
 
Výzkumníkům to umožnilo modelovat vesmírné jevy známé jako slapové síly, podle kterých každé nebeské těleso vyvíjí na svoje sousedy určitou sílu. Stupnice slapové síly však závisí na několika faktorech, včetně blízkosti, hmotnosti a složení objektů v rovnici. 

U Marsu, Phobose a Deimose lze první dva faktory snadno vypočítat, ale třetí je relativně neznámý, protože nikdy nebyly získány vzorky marťanských měsíců. Japonsko doufá, že v roce 2025 dosáhne Phobosu a odebere vzorky jeho povrchu. 
 
Odhady naznačují, že měsíce jsou z extrémně porézního materiálu s velmi nízkou hustotou. Data byla klíčem, který vědcům umožnil shromáždit historii měsíců a objevit jejich původ. Historické předpovědi byly použity k výpočtu budoucích projekcí osudů měsíců. 

V důsledku své blízkosti k Marsu se Phobos pomalu přibližuje k této planetě a pravděpodobně na ni za dobu kratší než 40 milionů let spadne. Deimos se oddaluje od Marsu a jednoho dne se vymaní z jeho oběžné dráhy.   

Mohlo by vás zajímat

Reklama