Pocity osamělosti podle neurologů zmizí, když budeme moudřejší

Studie ukazuje, jak osamělí lidé zpracovávají informace v mozku / Pixabay
Čím moudřejší jsme, tím méně osaměle se cítíme. Alespoň tedy podle nové studie amerických neurologů. Nové poznatky by nám mohly pomoci lépe nakládat s pocity osamělosti, a tak snížit dopady na duševní i fyzické zdraví.

Náš mozek podle nové studie na pocity osamělosti reaguje přesně opačně než na pocit moudrosti. Čím moudřeji si připadáme, tím méně osamělí jsme. Asociace osamělosti a moudrosti byla popsána již dříve. Poprvé však tuto souvislost vědci pozorovali na neurální úrovni.

„Zajímalo nás, jak osamělost a moudrost souvisí s emočními předsudky. Což znamená, jak reagujeme na různé pozitivní a negativní emoce,“ řekla Jyoti Mishraová, neuroložka na Kalifornské univerzitě v San Diegu. 

Mishraová s pomocí 147 účastníků ve věku 18 až 85 let a elektroencefalografických záznamů pozorovala změny v mozkovém uzlu, kde jsou shromažďovány a poté zpracovávány interní i externí informace. Dobrovolníci se museli zúčastnit průzkumu, v němž měli vyhodnotit, zda se cítí osaměle, nebo spíše moudře. Následoval kognitivní test. A pak účastníci reagovali na výrazy v obličeji: pozitivní (šťastný), negativní (smutný), výhružný (rozzlobený) a neutrální.
 
Osamělé jedince nejvíce rozrušily rozzuřené tváře, přičemž kognitivní procesy v mozkovém uzlu se zpomalily. Lidé, kteří se vyhodnotili jako moudří, zase více reagovali na pozitivní tváře. Jejich kognitivní procesy v mozkovém uzlu se naopak zrychlily. Reakce byly protikladné v závislosti na tom, zda se člověk cítil moudře, nebo osaměle.
 
U osamělých lidí, na které zapůsobily rozzlobené emoce, byla zaznamenána zvýšená aktivita v levé horní mozkové kůře (důležitá pro alokování pozornosti). Moudří lidé, kteří reagovali na šťastné emoce, měli zase zvýšenou aktivitu v levé mozkové insule (sociální charakteristiky, jako je empatie).
 
„Tato studie ukazuje, že inverzní vztah mezi osamělostí a moudrostí, který jsme našli v našich předchozích klinických studiích, je alespoň částečně zakotven v neurobiologii a není pouze výsledkem subkejtivních předsudků,“ tvrdí Dilip Jeste, neuropsychiatr z Kalifornské univerzity.
 
Zapotřebí budou další výzkumy s pozorováním účastníků po delší dobu. Studie však ukazuje, jak osamělí lidé zpracovávají informace v mozku. A tyto informace jsou klíčové k tomu, aby lékaři mohli lépe pocity osamělosti zvládat.
 
Tento mozkový uzel je zároveň zkoumán pro léčbu stavů, jako jsou halucinace a tinnitus (ušní šelest). Je možné, že nějaká forma neurální stimulace by mohla s pocity osamělosti pomoci. „Mít biologické markery, které v mozku můžeme měřit, může nám to pomoci vyvinout efektivní léčbu,“ domnívá se Mishraová.

Mohlo by vás zajímat

Reklama