Podle OSN vytváříme příliš mnoho odpadů, jedinou nadějí je rozvoj cirkulární ekonomiky

Tradiční lineární model produkce není nadále životaschopný / Pixabay
Za veškerým naším úsilím o vybudování udržitelnější ekonomiky stojí neúprosná a nevyhnutelná realita. Vytváříme příliš mnoho odpadů na to, aby naše dosavadní ekonomické modely mohly být trvale udržitelné.

Podle výzkumu Organizace spojených národů bude do roku 2050 růst objemu produkovaných odpadů ve srovnání s růstem populace více než dvojnásobný.

Zjednodušeně řečeno: tradiční lineární model produkce, založený na přístupu „vezmi, vyrob, vyhoď“, není nadále životaschopný. Abychom dokázali vybudovat hospodářství, které bude prospěšné pro lidstvo i pro životní prostředí, budeme muset nalézt způsob, jak méně spotřebovávat a plýtvat a zároveň více recyklovat. Tento model je známý jako „cirkulární ekonomika“.

V cirkulární ekonomice se podniky snaží zajistit, aby každý proces probíhal co nejefektivněji. Například ve společnosti HP se v zájmu strategie budování cirkulární ekonomiky zaměřují na zásady, prosazující rozsáhlejší využití oprav, opětovného použití a recyklace. Počátky uplatňování těchto zásad lze vysledovat až do roku 1992, kdy společnost HP zahájila svůj program Design for Sustainability.

Zásadní je také změna přístupu k navrhování výrobků. Ve společnosti HP je udržitelnost již od počátku součástí návrhu výrobku. Od chvíle, kdy produktové týmy začnou s prvními náčrty, přemýšlejí o množství energie a surovin, potřebných k výrobě, provozu a následné likvidaci příslušného výrobku, a také o tom, jak zajistit, aby bylo co nejvíce z použitých materiálů možné recyklovat.

Další stěžejní prvek v úsilí o vybudování cirkulární ekonomiky znamená vytváření nových obchodních modelů a reforma stávajících dodavatelských řetězců.

Díky posunu od transakčních modelů k modelům smluvním (tj. modelům, kde jsou produkty chápány jako služba) mohou firmy těsněji spolupracovat se svými zákazníky a přispět tím ke strategii, díky níž výrobky neskončí na skládce.

Mohlo by vás zajímat

Reklama