Žijeme v epoše antropocénu, vědci ovšem netuší, jak bude vypadat jeho další fáze

Za úsvit antropocénu je považována průmyslová revoluce v 18. století / Pixabay
Vývoj lidské civilizace jde ruku v ruce s nevratnými změnami zemského ekosystému. Rostoucí vliv člověka na naši planetu za sebou zanechává stopy, které definuje stále nejasnější epocha antropocén.

Menší historické regionální změny neměly takový dopad na planetu jako změny probíhající dnes. Užívání půdy v hluboké historii ale podle některých vědců podceňujeme.

Proto navrhují užití výrazů pro užší specifikaci antropocénu, které popisují významné dopady člověka na Zemi před polovinou 20. století, jako je „předantropocén“ nebo „protoantropocén“. Podle některých expertů by měl antropocén představovat přesně definovaný geologický koncept epochy.

Za úsvit antropocénu je považována průmyslová revoluce v 18. století. Archeologové, antropologové a historici se shodují, že to byl východ Slunce éry lidí. Období před jsou považována za záblesky lidské nadvlády. Lidstvo ovšem prostředí transformuje již od dob pozdního pleistocénu.

Tisíce let před jadernými zbraněmi, industrializací, globalizací a moderními klimatickými změnami byl člověk v první fázi dominantní planetární síly. Před 3000 lety planetu měnili lovci a sběrači. Domestikace a lov zvěře, využívání přírodních zdrojů, postupná urbanizace a těžba, tyto faktory způsobily změny v ekosystému Země a posunuly nás tam, kde jsme dnes.
 
Antropocén lze rozvětvovat dále. Jeho druhá fáze by například mohla značit polovinu 20. století, kdy vliv člověka na prostředí začal exponenciálně růst. Etapa zahrnuje rychlé globální změny, ale rovněž odkazuje na socioekonomické faktory a moderní biofyzikální procesy.
 
Jak bude vypadat další fáze antropocénu není jasné. Mnoho změn, které jsme zapříčinili, jsou ale nevratné. Rychlá transformace, která nastala po takzvaném velkém zrychlení v polovině dvacátého století, výrazně převáží minulé události v holocénu, současné epoše, míní mezinárodní tým vědců. Vzhledem k akceleraci změn je podle studie publikované v časopise Earth's Future těžší antropocén ospravedlnit nižší hodností, než je epocha.

Mohlo by vás zajímat

Reklama