Emoční inteligence existuje. Vědci se ovšem přou, jak ji měřit

Vysoké skóre u emoční inteligence koreluje s pozitivními vztahy a kariérním úspěchem / Pixabay
Emoční inteligence je schopnost, díky níž si člověk uvědomuje vlastní emoce, dovede je kontrolovat a má empatický přístup k druhým. Zatím ovšem podle vědců není jasně definovaná a snadno měřitelná.

Máme tři druhy inteligence: konkrétní, abstraktní a sociální. Čtvrtý druh, emoční inteligence, je jako takový outsider.

Pojem emoční inteligence (EI) poprvé uvedli američtí psychologové Peter Salovey a John D. Mayer v roce 1990. O pět let později jej ve své knize zpopularizoval americký psycholog Daniel Goleman.

EI je vnitřní uvědomění sebe sama a ostatních. Dělíme ji na dvě kategorie – vlastnosti a schopnosti. Profesor emoční inteligence na Gordon Collage v severním Bostonu Leehu Zysberg říká, že vlastnosti EI se opírají o hodnoty odpovídající jiným osobnostním rysům. V současných výzkumech se obvykle jedná o osobnostní rysy „velké pětky“. Patří sem extraverze, příjemnost, otevřenost, svědomitost a neuroticismus.
 
Druhý typ EI není považován za osobnostní rys. Studie schopností EI popisují spíše jako umění vnímat a rozumět emocím. Podle některých psychologů by schopnosti EI měly být považovány za druh inteligence (jako IQ).
 
Psychologové se shodují na tom, že emoční inteligence dokázat lze. Skóre EI totiž může předpovědět další měřitelné výsledky podobným způsobem jako u IQ. Například bylo prokázáno, že vysoké skóre u EI koreluje s pozitivními vztahy a kariérním úspěchem.
 
Profesor Brian Partido z Ohijské státní univerzity tvrdí, že emoční inteligence souvisí s duševním i fyzickým zdravím a také se spokojeností v životě. „V poslední době bylo zjištěno, že emoční inteligence předpovídá akademickou a klinickou výkonnost mezi studenty dentální hygieny,“ uvedl příklad Partido.
 
Další takový postulát zmínil profesor Carrie Lloyd, profesor na Northcentral University v San Diegu v Kalifornii. Čím vyšší skóre EI, tím nižší riziko depresí. „Moje studie ukázala, že za každý jeden bod ve skóre EI kleslo riziko deprese o 5 procent,“ uvedl expert.
 
„Jedná se o velmi významný výsledek, neboť poskytuje jasný důkaz, že deprese a emoční inteligence jsou ve starší dospělé populaci silně propojeny.“
 
Měření emoční inteligence je obtížné, protože nemáme jasnou představu o tom, co to znamená. Otázky založené na emocích navíc nemají jednu správnou odpověď a testy osobnosti jsou provedeny hlášením výsledků na vlastní zodpovědnost.

Mohlo by vás zajímat

Reklama