Stárnutí nezastavíme. Průměrná délka života se zvyšuje díky menší úmrtnosti mezi dětmi

Podle studie délka života i rovnost dožití rostou společně / Pixabay
Američtí a dánští vědci zkoumali teorii „neměnné míry stárnutí“. To znamená, že každý druh má relativně stálou rychlost stárnutí. Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších studií na téma populačního stárnutí.

„Lidská smrt je nevyhnutelná. Bez ohledu na to, kolik vitamínů bereme, v jak zdravém prostředí žijeme nebo jak často cvičíme, nakonec zemřeme," uvádí výzkum Fernando Colchero, expert na matematiku a statistiku v oblasti populační biologie a profesor matematiky a informatiky na Jihodánské univerzitě.

Colchero studii, která zahrnovala odborníky ze 42 institutů ve 14 zemích, vedl s bioložkou Susan Albertsovou z Dukeovy univerzity v Severní Karolíně. Materiály webu ScienceDaily poskytla Jihodánská univerzita.

Vědci ke studii využili podle svých slov nepředstavitelné množství údajů a porovnali vzorce narození a úmrtí v devíti lidských populacích s daty od 30 druhů primátů, včetně goril, šimpanzů a paviánů žijících ve volné přírodě či v zoologických zahradách.
 
Rozsáhlý tým spolupracujících odborníků analyzoval vztah mezi očekávanou délkou života (průměrný věk, v němž jednotlivci v populaci umírají) a rovnost v dožití (koncentrace úmrtí v pokročilém věku).
 
Podle výsledků délka života i rovnost dožití rostou společně. Pokud jedinci umírají zhruba ve stejném věku (Japonsko a Švédsko ve věku 70 až 80 let), rovnost délky dožití, tedy koncentrace úmrtí ve stáří, je velmi vysoká. V roce 1800 ale ve stejných zemích byla rovnost dožití naopak velmi nízká, což znamenalo nízkou koncentraci úmrtí v pokročilém věku, a to vedlo k nižší průměrné délce života.
 
Průměrná délka života se dramaticky zvýšila a stále se v mnoha částech světa zvyšuje. Není to však dáno tím, že bychom dokázali zpomalit stárnutí. Průměrnou délku života zvyšuje delší dožití kojenců, dětí a mladých lidí, uvádějí výzkumníci.
 
Tento vzorec platí pro všechny primáty, u nichž dochází k tomu, že nezávisle na prostředí snížením úmrtnosti mláďat stoupá míra dožití. U lidí i ostatních primátů toho lze docílit snížením časné úmrtnosti, nikoliv zastavením stárnutí, upozorňuje studie. To totiž není možné.

Mohlo by vás zajímat

Reklama