Vikingové připluli do Severní Ameriky už v roce 1021, prozradila je sluneční bouře

Vikingové podle všeho objevili Ameriku již před tisíci lety / Pixabay
Víme, že se Vikingové vylodili jednoho dne na břehu Severní Ameriky. Vznikaly však nepřesnosti v tom, kdy se tak stalo. Nové archeologické důkazy přítomnost Vikingů v této oblasti upřesňují dosud nejvíce.

Víme, že Vikingové byli v Severní Americe ještě dlouho před Kolumbem díky archeologickému nalezišti L'Anse aux Meadows, kde byly nalezeny zbytky jejich osady existující okolo roku 1000. Nebylo ale zřejmé, kdy přesně k dobývání kontinentu seveřany došlo.

Archeologové v lokalitě našli kusy řezaného, kovovými nástroji zdobeného, dřeva. Chtěli zjistit, kdo dřevo naštípal, a tak použili zajímavou vědeckou metodu zvanou dendrochronologie. S její pomocí našli ve dřevě uhlík-14 neboli radiokarbon, který vzniká v horních vrstvách atmosféry při kosmickém záření.

Když se kosmické paprsky dostanou do atmosféry, integrují s atomy dusíku. Vzniká jaderná reakce a radiokarbon, jehož pak lze detekovat v letokruzích. A dobrým zdrojem kosmického záření jsou sluneční bouře, s jejichž datováním lze určit stáří lidmi opracovaného dřeva.
 
Vědci zjistili, že kusy opracovaného dřeva nalezeného v i L'Anse aux Meadows odpovídají sluneční bouři datované do let 992 až 993 našeho letopočtu.
 
„Objev těchto signálů ze sluneční bouře v kůře nám umožnil dospět k závěru, že k opracování dřeva došlo v roce 1021 našeho letopočtu,” řekla archeoložka Margot Kuitemsová z nizozemské University of Groningen.
 
Vikingové tedy objevili kontinent před tisíci lety. Je to nejstarší důkaz nejen o objevení Ameriky, ale také o obeplutí světa. Dokazuje to i fakt, že kovové nástroje, kterými byly do dřeva vyřezány rýhy, domorodci nepoužívali.
 
Zdroj: Nature
 

Mohlo by vás zajímat

Reklama