Gravitační působení Slunce a Měsíce na živé organismy podle nové studie podceňujeme

Gravitační vliv Slunce i Měsíce na život na Zemi je patrný, přestože byl vyloučen cyklus dne a noci / Pixabay
Nová metaanalýza brazilských vědců zdůrazňuje gravitační vliv (slapové síly) Slunce a Měsíce jako důležitý faktor pro chování zemských organismů, a to i bez přítomnosti cyklů dne a noci, světla a tmy.

Vědci z brazilské University of Campinas provedli metaanalýzu (výzkum založený na výsledcích dřívějších studií) čtyř vědeckých prací orientovaných na vliv gravitace vzhledem k flóře a fauně. Své poznatky prezentovali v Journal of Experimental Botany.

Zjistili, že gravitační vliv obou těles je patrný, přestože byl vyloučen cyklus dne a noci. Gravitační síly mění růst, pohyb a spánek rostlin a zvířat. „Všechny organismy se vyvinuly v kontextu pohybu těchto dvou těles (Měsíce a Slunce),” řekl Cristiano de Mello Gallep z University of Campinas.

Brazilský tým se podíval na studie týkající se stejnonožců z roku 1965, korálů z roku 1985 a klíčivosti slunečnicových semínek z roku 2014. Bylo zjištěno, že byl pohyb stejnonožců v laboratoři, růst korálů a klíčení semínek v souladu s gravitačními silami Slunce a Měsíce.
 
Data navíc ukazují, že pokud chybějí jiné vlivy, jako je světlo či teplota, místní gravitační vlivy k cyklickému chování stačí. Vědci tak vyvracejí mylnou správnost studií, v nichž je bráno v úvahu několik faktorů prostředí, ale jsou vypuštěny gravitační oscilace.

O vlivu gravitace Měsíce a Slunce na vše živé se publikují studie již řadu let. Nová metaanalýza na to měla upozornit kvůli zohlednění v budoucích výzkumech.
 
Zdroj: Journal of Experimental Botany, DayToNews

Mohlo by vás zajímat

Reklama