CESNET vyvinul technologii k detekci vibrací na vláknové infrastruktuře

Měření probíhalo prostřednictvím prototypu senzorického systému / Pixabay
Sdružení CESNET v rámci svých výzkumných aktivit vyvinulo senzorický systém k detekci možných poškození na vláknové infrastruktuře a experimentálně jeho koncept ověřilo na reálné trase ve spolupráci s ČD – Telematikou.

„Ochrana vláknové infrastruktury před možným poškozením, ať už náhodným, nebo záměrným, je naprosto zásadní pro bezpečnost datových přenosů. Vyvinutý systém může být vhodným zesílením bezpečnosti metod zaručeného přenosu klíče, jako je například QKD (Quantum Key Distribution). Z tohoto důvodu pracujeme na vývoji metod, postupů a hardwarových senzorických zařízení ke včasné detekci projevů nežádoucích anomálií ve vláknové infrastruktuře, která umožní rychlou adekvátní reakci provozovatelů sítí,“ uvádí Josef Vojtěch, vedoucí Oddělení optických sítí sdružení CESNET.

„Pro takovéto projekty je optická síť ČD – Telematiky vhodná především svou velikostí a robustností. A nasazení našich vysoce kvalifikovaných pracovníků zaručilo jak dokončení projektu v termínu, tak i průkaznost výsledků tolik důležitou pro následné komerční využití zkoušené technologie,“ zdůrazňuje Jan Bartoš, vedoucí oddělení Obchod ČD – Telematiky. „Výzkumu v této oblasti pomáháme již přes dvacet let a podporujeme českou vědu ať již spoluprací na konkrétních projektech nebo sdílením zkušeností našeho telekomunikačního týmu,“ dodává Jan Bartoš.

V roce 2020 ve spolupráci s ČD – Telematikou nasadil CESNET senzorický systém v rámci projektu DOBI (Detekce Ohrožení Bezpečnosti Infrastruktur) na dlouhodobé měření na reálné trase mezi Tišnovem a Žďárem nad Sázavou. Měření probíhalo ve dvou úsecích: mezi Tišnovem a Řikonínem (výskyt několika těžebních lomů) a mezi Křižanovem a Žďárem podél železniční trati, kde probíhala rekonstrukce trati a okolních budov. To umožňovalo detekci silných vibrací v terénu a jejich následnou analýzu.

Měření probíhalo prostřednictvím prototypu senzorického systému. Systém je mechanicky odolný a má nízkou spotřebu elektrické energie. Měření pomocí snímání změn polarizace je také nenáročné na parametry zdroje světla a s výhodou lze použít i zcela běžné a levné Small Form-Factor Pluggable (SFP) transceivery.

Navíc je možné jako zdroj měření využít i signál běžného datového přenosu. Z něj stačí odbočit pomocí optické odbočnice pouze cca 2 % optického výkonu. 

Senzorické zařízení umožnilo kontinuálně monitorovat stav polarizace světla v optické trase. Měřená data mohou být zpracovávaná jak průběžně pro rychlou detekci významných anomálií, tak později dávkově v rámci pokročilé analýzy včetně zapojení algoritmů a metod umělé inteligence.

Zdroj: CESNET

Mohlo by vás zajímat

Reklama