Zvláštní vysokofrekvenční vlny na Slunci mohou dle vědců vést k novým fyzikálním zákonům

Samotná existence vysokofrekvenčních retrográdních vln a jejich původ je skutečnou záhadou / ESA/NASA
Vědci analyzovali soubor dat z pozorování světelných vln na povrchu Slunce. Objevili nový typ vysokofrekvenčních vln vířících na jeho povrchu. Pohybují se rychlostí vymykající se našim vysvětlením a proti směru jejich rotace.

Vědci z Newyorské univerzity analyzovali data z pozemních a vesmírných pozorování energetických vln Slunce probíhajících v posledních pětadvaceti letech. Na jeho povrchu objevili nový typ vysokofrekvenčních vířivých vln, které se pohybují po povrchu naší hostitelské hvězdy v třikrát vyšší rychlosti než jiné známé vlny, a to proti jejich rotaci, píše DailyMail.

Tajemný jev byl pojmenován jako vysokofrekvenční retrográdní vlny (HFR) a popsán byl také v časopisu Nature Astronomy. Tyto vlny se pohybují nezvykle a jejich další zkoumání snažící se vysvětlit jejich rychlost a směr pohybu by mohlo vést k novým vědním oborům fyziky.

Nitro hvězd nelze zkoumat s pomocí infračervené, optické či rentgenové technologie. Astronomové se proto spoléhají na jejich povrch. Aby pochopili vnitřní procesy hvězd, pozorují různé světelné vlny. Proto HFR mohou být důležitým kouskem skládačky v našem chápání hvězd, míní americký tým.
 
Rychlost HFR by mohly udávat komplexní interakce mezi jinými popsanými vlnami a magnetismem, gravitací či konvekcí. „Pokud by bylo možné vlny HFR připsat kterémukoliv z těchto tří procesů, pak by nález odpověděl na některé stále otevřené otázky, které na Slunce máme,” tvrdí autor studie Chris Hanson. „Nicméně se nezdá, že by tyto vlny byly výsledkem zmíněných procesů, a to je vzrušující, neboť to vede ke zcela novému souboru otázek.”
 
„Samotná existence vln HFR a jejich původ je skutečnou záhadou,” říká spoluautor studie Shravan Hanasoge. „Může odkazovat na novou vzrušující fyziku a má potenciál umožnit pohled do jinak nepozorovatelného slunečního nitra,” pokračuje vědec, podle něhož objev spadá do úzké oblasti astronomie, takzvané helioseismologie. Obor se opírá o studium akustických vln detekovaných na Slunci, které mohou pomoci pochopit vnitřní strukturu Slunce.
 
Podle vědců je náročné určit, kam do širšího kontextu sluneční dynamiky objevené vlny patří. Je nepravděpodobné, že patří k souboru procesů běžně se vyskytujících ve standardních teoriích, tvrdí výzkumníci. Vlny HFR připomínají jev pozorovaný před 30 lety na Zemi. Tehdy si atmosféričtí vědci všimli nevysvětlitelných vysokofrekvenčních vln v oceánu, které jsou dnes známy jako Rossbyho vlny.
 
Měly čtyřikrát vyšší rychlost, než se v teoriích očekávalo. „Je velice zajímavé povšimnout si podobnosti se Sluncem v tom, že pohyby tekutin spojené s HFR jsou rovněž vidět těsně u rovníku, uvádí ve studii tým. Podle jeho vyjádření by HFR mohla pomoci odborná literatura týkající se atmosféry a především teoretické a numerické studie.
 
Zdroj: DailyMail, Nature Astronomy

Mohlo by vás zajímat

Reklama