Velmi jasný bolid proletěl včera časně ráno nad jižním Rakouskem

Výřez z celooblohového snímku bolidu z 24. června 2022 pořízeného automatickou digitální bolidovou kamerou na stanovišti v rakouském Martinsbergu / Astronomický ústav AV ČR
V časných ranních hodinách v pátek 24. června 2022 krátce po druhé hodině ranní středoevropského letního času ozářil území především Rakouska, Slovinska, ale i sousedních zemí včetně České republiky velmi jasný meteor - bolid.

Na našem území, na Slovensku, v Maďarsku a nad severní částí Rakouska bylo tou dobou jasno a tak upoutal pozornost těch náhodných svědků, kteří byli v tuto pozdní noční dobu vzhůru.

Pro objasnění tohoto velmi vzácného přírodního úkazu bylo ovšem rozhodující, že se podařil zaznamenat speciálními přístroji celkem na 17 stanicích, které jsou rozmístěny po celém našem území, ale i v Rakousku a na Slovensku a patří k tzv. Evropské bolidové síti, jejíž centrum je v Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově.

Díky těmto fotografickým a video záznamům bylo možné velmi rychle a i podrobně a přesně popsat jak atmosférickou dráhu bolidu, tak i jeho předsrážkovou dráhu ve Sluneční soustavě. Kromě toho jsme také určili oblast, kde by měly zbytky původního meziplanetárního tělesa (meteoroidu), tedy meteority, na zemském povrchu ležet. Touto formou tedy podáváme vysvětlení, k čemu přesně dnes nad ránem došlo, co tento jev způsobilo a kde a jak probíhal.

Bolid (dále označen jako EN240622_001012) byl velmi dobře fotograficky zachycen automatickými digitálními celooblohovými bolidovými kamerami např. na stanicích v rakouském Martinsbergu (nejblíže ke konci dráhy bolidu – viz fotografie), dále pak to byly stanice Kunžak, Churáňov, Veselí nad Moravou, Kuchařovice, ale také i Hurbanovo na Slovensku.

Ze vzdálenějších stanic pak např. Ondřejov, Svratouch, Červená a Lysá hora, Rimavská Sobota a další. Na přiloženém obrázku (výřez z celooblohového snímku) je pohled na bolid, jak ho zaznamenala digitální bolidová kamera v rakouském Martinsbergu. Přerušování světelné stopy bolidu (16krát za sekundu), viditelné zejména na začátku jeho dráhy, je způsobeno elektronickou clonou a umožňuje nám určit rychlost bolidu a její změnu (brždění) v atmosféře.

Z fotografických záznamů se nám podařilo určit všechny parametry průletu bolidu atmosférou s velmi vysokou přesností. Na několika stanicích se k tomu podařilo pořídit i podrobné spektrum bolidu, které naznačuje, že se jednalo o kamenný meteorit běžného složení. Velmi důležité jsou také záznamy z našich videokamer především z Kunžaku a Churáňova, a dále z Ondřejova a Kocelovic, které slouží k přesnému určení dynamiky průletu bolidu atmosférou.

Podrobný obraz celého jevu máme navíc zachycený rychlonaváděcím video systémem FIPS rovněž z Kunžaku a Ondřejova. Navíc přesný průběh svícení bolidu byl zaznamenán velmi rychlými fotometry na všech stanicích naší sítě, protože byl bolid tak jasný, že byl dobře viditelný z celé střední Evropy.

Tyto unikátní přístroje, které jsou taktéž součástí našich kamer, registrují bolidy v jakémkoliv počasí. Jejich časové rozlišení je 5000 vzorků za sekundu a slouží jednak přesnému určení času přeletu bolidu, jeho jasnosti a k detailnímu modelování jeho fragmentace během průletu atmosférou.

Zdroj: Astronomický ústav AV ČR

Mohlo by vás zajímat

Reklama