Asteroid Ryugu ukrývá částice kosmického prachu starší než Sluneční soustava

Úlomky horniny z asteroidu Ryugu na Zemi přinesla sonda Hayabusa2 / JAXA
Drobné úlomky horniny z asteroidu Ryugu, které na Zemi přinesla sonda Hayabusa2, jsou starší než celá Sluneční soustava.

Objev, který pomůže prohloubit lidské znalosti o vývoji vesmírných částic a celého vesmíru, zveřejnila v čerstvě publikované studii na webu The Astrophysical Journal Letters skupina vědců z Americké astronomické společnosti (American Astronomical Society).

Jak už bylo zjevné z předchozích výzkumů, Ryugu je velmi podobný skupině meteoritů známých jako uhlíkaté chondrity typu Ivuna (CI chondrity). Ty představují velmi vzácný podtyp uhlíkatých chondritů, což jsou asteroidy, jejichž chemické složení se nejvíce podobá složení Slunce a obsahují také významné množství vody.

Co ale vědci až dosud nevěděli, je stáří kosmického prachu, nalézajícího se právě na Ryugu. Protože se na jeho povrchu vyskytují částice a horniny, které jsou velmi křehké, je velmi pravděpodobné, že některé části tohoto asteroidu jsou od jeho vzniku nezměněné. A právě tyto nezměněné části dokázaly uchovat částice starší než naše Slunce.
 
„Vzorky, které nám z asteroidu Ryugu dovezla sonda Hayabusa2 obsahují částice hvězdného prachu, který je starší než naše Slunce. Jejich množství a struktura jsou podobné velmi starým materiálům, které byly dříve nalezeny v CI chondritech. To nám dává silný důkaz, že Ryugu je této skupině asteroidů velmi blízký,“ píší vědci ve své studii.
 
Protože některé malé oblasti na Ryugu dokázaly odolat výraznějším změnám, například srážkám s jinými vesmírnými tělesy, zachovaly se na nich i nejstarší, původní částice. Vědci tak dostali do rukou velmi cenný materiál, který jim může posloužit jako okno do minulosti vesmíru. Právě z těchto částic totiž vědci můžou zjistit chemické složení pradávných hvězd a také poodhalit jednotlivé vývojové fáze těles starších než naše Slunce.
 
Vědce také překvapilo, že minimálně jedna částice, starší než Slunce, byla tvořena křemíkem. Křemičitany jsou totiž velmi citlivé na kontakt s vodou, která se v CI chondritech také běžně vyskytuje. Na Ryugu tak pravděpodobně dokázaly přežít v malých oblastech, které jsou méně závislé na hlavním těle asteroidu, a v jejichž minerálech se žádná voda nevyskytuje. Podobné oblasti bez vody už byly dříve objeveny na asteroidu Ivuna, který dal celé skupině jméno.
 
Už samotný objev takto starých částic kosmického prachu je ale velmi unikátní. Obvykle se vyskytují v asteroidech zvaných uhlíkaté chondrity, které tvoří jen zlomek meteoritů, které dopadnou na Zemi. Z tohoto zlomku jich zhruba pouhých pět procent obsahuje částice starší než Slunce, které je staré 4,6 miliardy let. Stáří těch nejstarších částic přitom vědci odhadují na pět až sedm miliard let.

Zdroj: ScienceAlert, The Astrophysical Journal Letters

Mohlo by vás zajímat

Reklama