Některé planety dokáží podle astronomů zpomalit stárnutí svých hvězd

Umělecká představa žhnoucího Jupitera v binárním hvězdném systému / NASA, CXC, M. Weiss
Přítomnost planety správné velikosti, která obíhá kolem své mateřské hvězdy dostatečně blízko a rychle, může podle astronomů zpomalit proces stárnutí některých hvězd.

S novým objevem přišel tým pod vedením Nikolety Ilic z Leibnizova institutu pro astrofyziku v německé Postupimi. Podle nové studie, publikované v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, je k tomu zapotřebí existence plynného obra, který obíhá velmi blízko své hvězdy.

Ten poté totiž dokáže přenášet do rotace hvězdy svůj úhlový moment, čímž působí proti zpomalování její rotace. Samotný výzkum byl ale pro astronomy docela náročný.

Pokud by totiž sledovali pouze jednu hvězdu a jednu planetu, nemohli by z toho poznat, jestli byla rotace hvězdy planetou nějak ovlivněna. Museli proto najít dvojhvězdu – hvězdná dvojčata, která se zrodila ve stejné mlhovině a ze stejného chuchvalce prachu a plynu. Jejich vlastnosti jsou totiž obvykle prakticky totožné. Mají podobnou barvu, velikost, jasnost a právě rotaci.

Ani nalezení vhodné dvojhvězdy ale nebylo snadné. Bylo potřeba najít dvojici hvězd, kde jedna má na své oběžné dráze exoplanetu a druhá ne.

Hvězdu bez planety totiž použili jako kontrolní. U obou hvězd pak porovnávali změny, které mohly být způsobeny planetou obíhající kolem druhé hvězdy. Takovýchto dvojicí ale také potřebovali najít více. „V medicíně potřebujete hodně pacientů zařazených do studie, abyste věděli, zda jsou účinky skutečné nebo se jedná o nějaký náhodný jev. To samé platí i v astronomii,“ vysvětlila důvod vysokého počtu sledovaných dvojhvězd Ilic.
 
Její tým tak nakonec porovnával rentgenové údaje o 34 binárních systémech, které získala observatoř NASA Chandra. Hvězdy, které rotují rychleji, totiž vykazují větší rentgenovou aktivitu než hvězdy, které rotují pomaleji. Vědci tak mohli porovnat rozdíly v rychlosti rotace obou hvězd. Zjistili tak, že hvězdy, kolem kterých těsně obíhají plynní obři, rotují jinou rychlostí než ty, které v blízkosti plynného obra nemají.
 
Rotace hvězd se totiž v průběhu času postupně zpomaluje. Interakce mezi hvězdou a exoplanetou ale vede k přenosu rotace z exoplanety na hvězdu. To způsobuje, že hvězda svou rotaci ztrácí mnohem pomaleji – zjednodušeně řečeno nestárne. „Dosud jsme měli pouze náznaky, ale teď máme konečně statistické důkazy, že některé planety opravdu ovlivňují své hvězdy a udržují je mladé," dodala Marzieh Hosseini z AIP.
 
Některé detaily o tomto překvapivém jevu ale stále nejsou dostatečně objasněny. Astronomové zatím například neví, jestli je přenos rotace způsoben pouze gravitačním působením obou těles, nebo zda hrají svou roli i magnetické síly. Vědci proto doufají, že tyto otázky dokáží brzy zodpovědět v dalších studiích.

Zdroj: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ScienceAlert

Mohlo by vás zajímat

Reklama