Vědci v Praze ověřují supravodivost nedávno objevené sloučeniny LK-99

Výzkum LK-99 přesahuje jeho krystalografickou strukturu a potenciální vlastnosti / Pixabay
Nedávný objev sloučeniny LK-99, šedě-černého materiálu s potenciálem projevit supravodivost při pokojové teplotě, zaujal vědeckou komunitu i širší veřejnost.

Tým pod vedením Rosse Colmana z Katedry fyziky kondenzovaných látek (KFKL) se rozhodl postup replikovat. Drží se při tom zásad otevřené vědy a pravidelně informuje i laickou veřejnost na sociální síti X dříve známé jako Twitter.

V oblasti vědeckého bádání poslední doby je jen málo objevů tak slibných a záhadných jako oznámení supravodiče při pokojové teplotě. Pokud by se ukázaly publikované závěry jako správné, znamenaly by vlastnosti materiálu LK-99, pojmenovaného po jeho objevitelích Sukbae Lee a Ji-Hoon Kimovi a podle roku jeho objevu v roce 1999, průlom v oblasti moderní vědy. Údajná schopnost vykazovat supravodivost při pokojové teplotě a běžném tlaku motivuje výzkumníky a inženýry s vizí revolučního technologického pokroku.

K dnešnímu dni se vědecká komunita stále rozchází v názorech na pravdivost tvrzení o LK-99. Počáteční nadšení z jeho potenciálu vystřídala opatrnost, protože se čeká na recenzované potvrzení publikovaných tvrzení a reprodukci výsledků několika nezávislými skupinami.

Zatímco preprinty a první analýzy naznačily možnost supravodivosti při pokojové teplotě, absence definitivních důkazů, jako je nulový odpor a Meissnerův efekt, vede k velmi opatrným závěrům. Také KFKL zůstává skeptická k původní publikované práci. Nicméně toto téma je pro vědu i pro veřejnost natolik zajímavé, že je záhodno, aby studii replikovalo co nejvíce laboratoří.

Výzkum LK-99 přesahuje jeho krystalografickou strukturu a potenciální vlastnosti. Střídání naděje a skepse podnítilo diskuse o platnosti experimentálních výsledků, nutnosti komplexní analýzy a úloze otevřené spolupráce při syntéze těchto složitých materiálů.

Z tohoto důvodu zveřejňuje KFKL všechny naměřené datové sady (raw data) i jejich analýzu bezodkladně v repozitáři GitHub, kde si vědci i laická veřejnost z celého světa mohou ověřit jejich správnost. O pokrocích informuje oficiální účet katedry @CondMatfyz na síti X.

Zdroj: Katedra fyziky kondenzovaných látek MFF UK

Mohlo by vás zajímat

Reklama