Fáze Měsíce řídí naše životy více, než jsme mysleli: Při úplňku zapomeňte na spory i operace

V době úplňku se zdá být mozková kůra citlivější / Pixabay
Úplněk Měsíce lidi odjakživa fascinuje. Málokdo si ale uvědomuje, jak silnou moc nad námi má. Neustále ovlivňuje náš život. Tato tvrzení ale rozhodně nejsou laickými názory věštkyň, které sestavují horoskopy. Jde o vědecky podložená fakta.

Různé fáze měsíce zcela jasně ovlivňují například náš spánek. Když tuto problematiku zkoumal Michael Smith z univerzity v Göteborgu ve Švédsku, došel na 47 pokusných osobách ke zjištění, že když je na obloze úplněk, lidé mají spánek asi o 20 minut kratší.

"V době úplňku se zdá být mozková kůra citlivější. Účinek je patrný u obou pohlaví, ale především muži mají problémy s usínáním a délka spánku je u nich kratší. Získané údaje naznačují, že existují zřejmě jakési biologické hodiny usměrňované měsíčními fázemi, ale jejich mechanismus zatím nebyl prozkoumán,” uvádí Smith. 

Spali v místnosti bez oken 

Studií, která prokazuje souvislost mezi spánkem a úplňkem, se zabýval také chronobiolog Christian Cajochen z Basilejské univerzity. "První lidé možná měli lehčí spánek za úplňku, neboť za jeho světla byli více ohroženi divokými zvířaty,” uvádí možnou příčinu tohoto jevu.  Výzkumu, prováděného ve Švýcarsku, se účastnilo 33 lidí ve věku 20-74 let.

Zajímavá je skutečnost, že při experimentu trvajícím 3 dny lidé spali v místnostech bez oken. Nemohli proto měsíční svit vidět. Nijak je nerušil. Přesto jsou výsledky pozoruhodné.

Když melatonin klesá 

Resumé experimentu potvrzuje, že máme v sobě biologické hodiny a řídíme se fázemi Měsíce i tehdy, když nad tím nemáme vizuální kontrolu. Výzkumem bylo totiž prokázáno, že fáze hlubokého spánku je za úplňku kratší o 30 %.

Navíc lidé usínali o 5 minut déle, než během novoluní a spali o 20 minut kratší dobu.  “Máme důkazy, že doba předcházející úplňku skutečně ovlivňuje spánek a hladinu melatoninu v krvi. Vše jsme zkoumali za přísných podmínek, při nichž jsme mohli vyloučit ovlivnění výsledku vědomím, kdy k úplňku došlo," tvrdí Cajochenův tým. Přitom melatonin je hormonem, který řídí náš spánek a rytmus dne a noci. 

Ve hře je i menstruace 

Spánek ale není jediným procesem, který Měsíc ovlivňuje. Samostatnou kapitolou je i menstruace. Nikoli nadarmo se jí říká měsíční krvácení. Ještě předtím, než vzniklo umělé osvětlení, ovulační cyklus u žen jednoznačně řídily fáze Měsíce. Dodnes se tak děje hlavně u přírodních národů, které umělé osvětlení nepoužívají.

K menstruaci u těchto žen docházelo v novoluní. V období úplňku zase bývá větší chuť na sex a také jde o plodnější období, na svět přichází více dětí. To ovšem platí nejenom pro lidské pokolení, ale i pro přírodu jako takovou. Třeba roste více hub. Některé léčivé rostliny nasbírané v určitou dobu – tedy podle fází měsíce - v sobě mají vyšší obsah léčivých látek než jindy. 

Na operace zapomeňte

Zároveň se ale doba úplňku označuje za dosti emočně vypjaté období, které klade zvýšené nároky na psychiku. Proto není vhodně otevírat staré spory – je lepší nechat je na jindy. Zároveň není ideální čas ani na operace, ani drobnější lékařské zákroky, protože bolest je vnímána intenzivněji než jindy.

Zároveň stoupá i riziko zdravotních komplikací a úrazů. Rány krvácejí více než kdy jindy. Také hrozí větší počet sebevražd. Lékařské zákroky je proto lepší plánovat na novoluní, kdy se tělo lépe regeneruje. Na druhou stranu náměsíčnost podle lékařů zřejmě s úplňkem nesouvisí.  Více případů náměsíčnosti ve dnech úplňku prý zaznamenáno nebylo. 

 
Buďte první

Mohlo by vás zajímat

Reklama