Kdy začneme cestovat pomocí teleportace? Zatím zvládáme přemisťovat jenom fotony

Zatím se daří úspěšně přemisťovat fotony, ale v budoucnosti možná půjde přesouvat i větší objekty / Pixabay
Určitě většina z vás viděla alespoň jednu epizodu populárního seriálu Star Trek. Posádka lodi Enterprise se postaví do transportéru (teleportu), osvítí ji proud světla, zmizí, aby se krátce na to objevila na jiném místě. Stane se teleportace někdy skutečností? Pro spoustu lidí je nesmírně lákavá.

Pravda je taková, že v loňském roce už první teleportace proběhla. Stalo se tak v Číně, kde se vědcům povedlo s pomocí kvantové teleportace přemístit stav částice z povrchu naší planety na její oběžnou dráhu.

Vlastně nejde o přenos částice jako takové, ale informace o stavu tohoto fotonu. Vlastnost fotonu teleportovali na jiný foton, který se nachází na satelitu Micius, který létá na oběžné dráze. Částice pak převezme daný stav a sama se vlastně stane původní částicí.

Nejdelší vzdálenost

I když experimenty zabývající se teleportací probíhají už nějakou dobu (k prvnímu došlo už v roce 1997), tento je velmi důležitý, protože šlo o dosud nejdelší teleportační vzdálenost. Předtím šlo také vždy jenom o dvě místa na povrchu Země.

Vzhledem k tomu, že jsou částice kvantově provázány, je jisté, že úkony, jež udělá jedna částice hned působí i na částici druhou. Fotony jsou provázané tehdy, když se zrodí v čase a prostoru ve stejném bodě. Například je také možné rozdělit částice světla do provázaných částic, pokud na ně bude působit speciální laserový paprsek přes určitý krystal.

Přenos na 500 až 1400 km

Čínský experiment znamenal vytváření provázaných fotonů rychlostí asi 4000 za sekundy. Poté fotony na Zemi a na oběžné dráze proměřovali, aby opravdu dokázali jejich provázanost. Během celkem 32 dnů, po které experiment trval, doputovaly na orbit miliony fotonů.

Celkem v 911 případech se potvrdilo, že přenos stavu je opravdu úspěšný. Satelit Micius je přitom od tibetské základny vzdálený 500-1400 kilometrů, takže fotony musely překonat tuto vzdálenost. 

Vytvoří se váš otisk

Zatím se daří úspěšně přemisťovat fotony, ale v budoucnosti možná půjde přesouvat i větší objekty. Bude-li vyvinut přístroj schopný oskenovat atomy včetně jejich kvantových stavů a výkonný počítač schopný ona data zpracovat, jsme na cestě poradit si s teleportací větších předmětů, a dokonce třeba i osob.

Vytvoří se tak vlastně váš otisk, který se potom s pomocí fotonů přenese jinam. Přitom by ve výsledku nemělo hrát zásadní roli, kde bude druhý přístroj, do něhož budete přeneseni a který z přijatých informací opět složí objekt, tedy vás. Klidně to může být hned vedle za rohem, nebo v mnohem větší vzdálenosti i několik světelných let.

Podaří se jednou přemístit člověka?

Je tedy možná teleportace naskenováním a následným poskládáním, což je dáno kvantovým provázáním. Dvě částice se vůči sobě nacházejí ve stejném stavu. Pokud bychom chtěli teleportovat objekt, pak bychom ho museli provázat s částicemi. Následně by se objekt naskenoval a získané informace by se poslaly druhé provázané částici. Tam by se objekt znovu poskládal.

Při kvantovém přenosu pak dojde ke zničení originálu, takže nevznikne žádná kopie. I když zatím vědci zvládnou teleportovat jenom fotony, není vyloučeno, že se postupně v horizontu vzdálenější budoucnosti podaří provázat a transportovat i větší objekty. Snadné a rychlé cestování během jediného okamžiku by tak bylo možné. 

Mohlo by vás zajímat

Reklama