Celoplanetární klima ovlivňují stále více tající ledovce, jež uvolňují do atmosféry metan

 
Další 2 fotografie v galerii
Metan je po vodní páře a oxidu uhličitém třetím nejdůležitějším skleníkovým plynem v atmosféře / Pixabay
Nová studie, na které se podíleli vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, potvrdila, že v létě se z tajícího Grónského kontinentálního ledovce uvolňuje ve velkém množství metan.

Uvedená studie ukazuje, že biologické procesy pod ledem mohou ovlivňovat koncentrace skleníkových plynů v atmosféře a následně i celoplanetární klima. Metan je totiž po vodní páře a oxidu uhličitém třetím nejdůležitějším skleníkovým plynem v atmosféře.

I když je přítomen v nižší koncentraci než oxid uhličitý, jeho skleníkový efekt je 20 - 28krát silnější než u zmíněného oxidu, a má tak značný dopad na probíhající klimatické změny. Většina metanu na Zemi je produkována mikroorganismy v bezkyslíkatém prostředí.

Věčně zmrzlá půda (permafrost) je půda v polárních oblastech, která ani v létě nerozmrzá. Je to nejsvrchnější část litosféry, jež má po dobu dvou let teplotu 0 °C nebo nižší.

Velký podíl na tom mají přírodní mokřady, ale také zemědělství: metan vzniká ve velkých množstvích v rýžových polích a také v trávicím traktu dobytka.

Většina studií o arktickém metanu se zatím soustředila na permafrost – trvale zmrzlou půdu – který obsahuje značné zásoby organické hmoty, jež může být činností mikroorganismů přeměňována na metan. Tato studie přidává na seznam ekosystémů produkujících metan i podledovcové sedimenty, jež díky uvolňování do atmosféry přispívají i ke klimatickým změnám.

Mezinárodní tým vědců z osmi institucí tábořil v roce 2015 u ledovcové řeky odvodňující přes 600 km čtverečních Grónského ledovce. Vědci sbírali vzorky tavné vody, měřili koncentrace rozpuštěného metanu a analyzovali původ tohoto skleníkového plynu.

Díky nově vyvinutému čidlu umožňující kontinuální měření rozpuštěného metanu vědci zjistili, že z tohoto ledovcového povodí se v létě 2015 uvolnilo zhruba 6 tun metanu. To zhruba odpovídá množství, které by za tu dobu vyprodukovalo 100 krav. O tom, kolik metanu se může uvolnit z celého obrovského kontinentálního ledovce, ovšem víc prozradí až další výzkum.

Mohlo by vás zajímat

Reklama