Malá doba ledová v hlubokých vodách Pacifiku: Oceán absorboval před stovkami let o 30 procent méně tepla

Hluboké vody Pacifiku zaostávají v teplotě za vodou blíže k povrchu / Pixabay
V 17. století přinesla malá doba ledová chladnější teploty, než je průměr. Výzkumníci tvrdí, že část hlubokého Pacifiku se ochladila díky dávné době ledové. Jak velká část oceánu v současnosti reaguje na rostoucí teploty? Zdá se, že hluboké a temné vody na dně Tichého oceánu se chovají přesně opačně.

Harvardská studie zjistila, že část hlubokých vod Pacifiku může být chladnější v důsledku klimatického jevu, k němuž došlo před stovkami let. V průběhu 17. století Země zažila dlouhou dobu ochlazení, které se říká "Malá doba ledová".

Na větší část severní polokoule přinesla chladnější teploty, než je běžný průměr. Vědci říkají, že hluboké vody Pacifiku stále zaostávají v teplotě za vodou blíže k povrchu a pořád reagují na malou dobu ledovou. 

Jak oceán reaguje na změny klimatu?

„Podnebí se liší ve všech časových pásmech,“ uvádí Peter Huybers, profesor z Harvardské univerzity. „Některé místní oteplování a ochlazování, jako je malá doba ledová a středověké teplé období, jsou nám dobře známy. Naším cílem bylo vyvinout model toho, jak vnitřní části oceánu reagují na tyto změny povrchového klimatu,“ vysvětluje.

Středověké teplé období probíhalo v období mezi 9. a 12. stoletím, tehdy bylo klima na povrchu Země teplejší. Nedlouho poté následovala Malá doba ledová, která trvala od 16. do 19. století, ačkoli někteří argumentují, že začala ještě dříve.

Porovnání měření 

Podle výzkumníků z oceánografické instituce Woods Hole a z Harvardské univerzity by toto dávné chladné období mohlo stále ukazovat svou tvář v podobě teplot v hlubokých vodách oceánu. „Pokud byl oceán na povrchu během části posledního tisíciletí ochlazován, ty části oceánu, které jsou nejvíce izolované od současného oteplování, se mohou stále ochlazovat,“ řekl Jake Gebbie oceánograf z Woods Hole.

Aby bylo možné zjistit, zda je to pravda, tým porovnal měření provedená vědeckými pracovníky na HMS Challenger v průběhu sedmdesátých let 19. století s moderními daty.

Většina oceánů se oteplovala

Během studia na konci osmdesátých let vědci spouštěli teploměry hluboko do oceánu. Shromáždili také data více než 5000 měření z let 1872 - 1876. „Prohlédli jsme si tato historická data a uvažovali jsme o řadě korekcí spojených s účinky tlaku na teploměr a protahováním konopného lana používaného ke spouštění teploměrů,“ říká Huybers.

Jak se očekávalo, srovnání ukázalo, že většina světových oceánů se během minulého století oteplovala. V hlubokých vodách Tichém oceánu však teploty klesají. Tento efekt lze vidět v hloubce asi 2 kilometry.

Jak porozumět moderním trendům?

Podle týmu uvedené skutečností umožní pochopit, kolik tepla tento oceán absorboval v minulém století. Naznačuje to, že tepla mohlo být až o 30 procent méně, než se dříve předpokládalo. Svoje poznatky zveřejnili v časopise Science. „Úzká souvislost mezi předpovědí a pozorovanými trendy nám dala jistotu, že je to skutečný jev,“ řekl Gebbie. „Část tepla potřebná k tomu, aby se oceán dostal do rovnováhy s atmosférou, která měla více skleníkových plynů, byla zjevně již přítomna v hlubokých vodách Pacifiku,“ řekl Huybers.

 „Tato zjištění pomohou pochopit příčiny středověkého teplého období a malé doby ledové jako způsobu, jak lépe porozumět moderním trendům oteplování.“

Mohlo by vás zajímat

Reklama