Podle expertů mohou být implantáty bezpečnostním problémem

Augmentace lidí je rychle se rozvíjející technologickou oblastí, která je zatím málo prozkoumána / Kaspersky
V souvislosti s očekáváním a inovacemi v oblasti augmentace lidí, zejména s rostoucím využíváním bionických zařízení, jejichž cílem je nahradit nebo vylepšit části lidského těla umělým implantátem, se mezi odborníky na kybernetickou bezpečnost i širší veřejností objevují oprávněné obavy.

Domnívají se, že bezpečnosti těchto speciálních zařízení není věnována dostatečná pozornost. Malá informovanost o tomto tématu vede k nejistotě a rizikům jak pro další vývoj augmentačních technologií, tak celkově u zabezpečení digitálního světa.

Například společnost Kaspersky průběžně zkoumá potenciál augmentace lidí a vyhodnocuje bezpečnostní výzvy, s nimiž se lidstvo může setkat během její širší integrace do běžného života.

Na základě otevřených diskuzí v rámci komunity se společnost rozhodla reagovat na konkrétní potřebu bezpečnostních opatření a navrhla politiku kybernetické bezpečnosti, která má zmírnit potenciální bezpečnostní rizika technologie augmentace pro firemní IT sítě. Dokument představuje scénář budoucího vývoje, kdy poroste počet augmentovaných zaměstnanců ve firmě, a seznamuje s testy v podmínkách reálného života, které provádí společnost Kaspersky s biočipovými implantáty zaměstnanců. 

Zásady vypracované bezpečnostními experty společnosti Kaspersky upravují postupy pro používání bionických zařízení ve firmách a jejich cílem je snížit související rizika kybernetické bezpečnosti ve firemních procesech. Navrhovaný dokument se týká celé infrastruktury firmy a všech jejích provozních jednotek.

Vztahuje se proto na celý systém řízení přístupu i na procesy správy, údržby a používání automatizovaných systémů. Zásady mají platit jak pro vlastní zaměstnance a dočasné pracovníky, tak pro zaměstnance třetích stran, které firmě poskytují smluvní služby. Všechny tyto faktory mají za cíl zvýšit kybernetickou bezpečnost firemní infrastruktury na širší úrovni.

„Augmentace lidí je rychle se rozvíjející technologickou oblastí, která je zatím málo prozkoumána. Tento první krok k vyjasnění otázek souvisejících s jejím používáním a také posílením bezpečnosti nám pomůže zajistit, aby byl její potenciál využíván pozitivním způsobem. Jsme přesvědčeni, že chceme-li vybudovat bezpečnější digitální svět zítřka, musíme již dnes digitálně zabezpečit budoucnost augmentace lidí,“ míní Marco Preuss ze společnosti Kaspersky.

Zdroj: Kaspersky

Mohlo by vás zajímat

Reklama