Psychiatrická nemocnice v Dobřanech ušetří úsporou energií desítky milionů korun ročně

Největšího podílu úspor (42 %) bude dosaženo na úspoře za zemní plyn / Amper Savings
Společnost Amper Savings uzavřela 10letou smlouvu o poskytování energetických služeb s garantovanou úsporou s Psychiatrickou nemocnicí v Dobřanech. V následujících 19 měsících bude za 270 milionů korun modernizováno celkem 46 objektů v areálu o rozloze 42 ha.

Spolu s tím se Amper Savings zavázal během těchto 10 let garantovat dosažení úspor nákladů nemocnice v hodnotě 97 milionů korun, a to v cenách referenčního roku. Vzhledem k současným vysokým cenám energií tedy bude skutečná úspora finančních prostředků klienta násobně vyšší.

Největšího podílu úspor (42 %) bude dosaženo na úspoře za zemní plyn a 36 % na elektrické energii. Dále dojde ke snížení emisí CO2 o 2 479 tun za rok, což představuje 43% pokles proti referenční spotřebě.

„Metoda EPC je v České republice využívána již téměř 30 let. Za tu dobu bylo na trhu realizováno takřka 270 EPC projektů, které klientům ušetřily téměř 5,3 miliardy korun na nákladech za energie. Z toho necelou desetinu projektů realizoval Amper Savings,“ uvádí Martin Nádeníček, předseda představenstva skupiny Amper.

V rámci EPC projektu v Psychiatrické nemocnici Dobřany dojde k realizaci následujících úsporných opatření: zateplení budov v areálu, vybudování nové plynové kotelny s kondenzační technologií, instalaci nového parního zdroje pro technologické účely, výměně rozvodů topné vody a páry, instalaci kogenerační jednotky, výměně technologie prádelny, zdroje chladu a LED osvětlení, dále k instalaci střešní fotovoltaické elektrárny a modernizaci systému měření a regulace. Po realizační části bude Amper Savings poskytovat psychiatrické nemocnici služby aktivního energetického managementu

„Nabídka společnosti Amper Savings byla v rámci provedeného zadávacího řízení vybrána jako nejvhodnější, dosavadní průběh spolupráce hodnotíme jako korektní a věříme, že i tento fakt bude zárukou dosažení úspěchu ve věci. Uspořené prostředky chceme využít k dalšímu rozvoji areálu, zkvalitnění poskytovaných služeb a zvýšení komfortu pacientů,“ uvádí JUDr. Silvie Langová, právník nemocnice pověřený ředitelem nemocnice MUDr. Petrem Žižkou vedením EPC projektu.

Zdroj: Amper Savings

Mohlo by vás zajímat

Reklama