U pobřeží Japonska byl nalezen chybějící článek mezi bakteriemi a mnohobuněčnými organismy

První život na Zemi, jednoduché mořské mikroby, se objevily před 4 miliardami let / Pixabay
Bahno pocházející z hloubky více než 2,4 kilometrů pod hladinou oceánu obsahovalo zvláštní jednobuněčný organismus, jehož existence by podle vědců mohla vysvětlit původ života.

Jedná se o kulovitý útvar o průměru zhruba 500 nanometrů a pyšní se dlouhými, větvícími se přívěsky podobnými chapadlům. Je součástí skupiny zvané archaea, relativně jednoduchých jednobuněčných organismů postrádajících vnitřní struktury, jako je jádro, jde o součást prokaryotní skupiny buněk.

Vědci dlouho přemýšleli o evolučním posunu od takto jednoduchých, bakteriím podobných buněk, ke komplexnějším buňkám zvaným eukaryoty. Složitější buňky umožňovaly přechod z jednoduchých buněk, které nejprve kolonizovaly planetu, do komplexního buněčného života, včetně hub, rostlin a zvířat. 

Tým z Japonska nyní Prometheoarchaeum, jak jednobuněčný organismus nazvali, sledují v laboratoři. Studují jeho vztah s doprovodnou bakterií, aby zjistili, zda měl nějaký dopad na další fázi vývoje směrem ke složitějším buňkám s jádry. Tvrdí, že zachytil procházející bakterie, pohltil je a společně se vyvinuly do složitějších buněk. Stalo se tak pomocí mitochondrií, motoru buňky, který je zásadní pro dýchání a produkci energie.

Sluneční soustava včetně Země se vytvořila před 4,5 miliardami let a první život na Zemi, jednoduché mořské mikroby, se objevily zhruba před 4 miliardami let. Pozdější příchod eukaryotů zahájil evoluční cesty, které vedly k dalším organismům. „Jak eukaryoty vznikly, to je základní otázka související s tím, jak jsme my lidé vznikli,“ řekl mikrobiolog Masaru Nobu. Prometheoarchaeum je členem podskupiny zvané Asgard archaea. Další členové této podskupiny byli získáni z mořského dna poblíž hydrotermálního ventilačního systému zvaného Lokiho hrad mezi Grónskem a Norskem. 

Výzkum Prometheoarchaea naznačuje, že Asgard archaea jsou nejbližší žijící příbuzní prvních eukaryot. Vědci v nádobě naplněné plynným metanem simulovali v laboratoři prostředí hlubinných mořských sedimentů, ve kterých se nachází. „Podařilo se nám získat první kompletní genom této skupiny archaea a přesvědčivě ukázat, že tyto archaea mají mnoho genů, o nichž se předpokládalo, že se vyskytují pouze v eukaryotech,“ řekl Nobu. Bylo zjištěno, že Prometheoarchaeum spoléhá na svou doprovodnou bakterii. 

 
Buďte první

Mohlo by vás zajímat

Reklama