V Česku objevili archeologové nejstarší umělou dřevěnou konstrukci na světě: Jde o studnu starou 7 275 let

Studna zůstala zachována, protože byla umístěna v podmáčené zemi / Archeologické centrum v Olomouci
Dubová studna, objevená poblíž města Ostrov v České republice, je nejstarší umělou dřevěnou stavbou na světě. Datuje se do roku 5 256 nebo 5 255 př. n. l., pochází tedy z neolitického období z konce doby kamenné.

Studna je stará 7 275 let, přičemž stavba byla datována pomocí letokruhů dřeva. Má čtvercovou základnu o rozměrech asi 76 cm krát 76 cm a je vysoká 1,3 metru. 

Podle studie vědců sestává studna ze čtyř rýhovaných rohových sloupků, které jsou proti sobě postaveny v úhlu 90 stupňů. Ke sloupkům byla horizontálně vložena prkna v sedmi vrstvách.

Tento typ konstrukce odhaluje pokročilé technické know-how. Je jediným známým typem konstrukce z této oblasti a z uvedeného časového období. Stavba byla objevena v roce 2018 při výstavbě dálnice D35 nedaleko města Ostrov v České republice. Dřevěná studna byla nalezena v hloubce asi 1,74 metru pod povrchem. 

Archeologové zjistili, že studna byla izolovanou konstrukcí a sloužila nejspíše nedalekým sídlům, nebyla součástí žádného města. Podle Jaroslava Pešky, vedoucího Archeologického centra v Olomouci, byla používána osadníky v době neolitu při přechodu od lovu a sběru rostlin k rozvoji zemědělství a vzniku osad. Tito lidé pravděpodobně stavěli jednoduché domy, chovali domestikovaná zvířata a vyráběli i keramiku.

Studna zůstala zachována, protože byla umístěna v podmáčené zemi. Kdyby vyschla, došlo by k jejímu zničení. Na povrchu jejího dřeva se zachovaly stopy po sekerách a leštěných kamenných nástrojích určených ke kácení stromů a zpracování dřeva, což dokazuje řemeslnou zručnost tehdejších lidí. 

Identifikace dřeva použitého k výrobě studny ukazuje, že šlo hlavně o dub a lísku. Dřevo bylo získáno z místního lesa. Nejméně dva rohové sloupky byly vyrobeny ze stromů pokácených dříve než zbytek konstrukce, a to z kmene pokáceného na podzim nebo v zimě roku 5259 nebo 5258 př. n. l.

Naznačuje to, že tehdejší tesaři dokázali již jednou použité dřevo využít k výrobě nových konstrukcí. Vědci dospěli k závěru, že primitivní nástroje z kamene, kostí, rohoviny nebo dřeva, které byly v té době k dispozici, stačily k pokročilé tesařské práci. Konstrukce studny je zároveń nejstarším dřevem na světě, které bylo datováno pomocí dendrochronologie.

 
Buďte první

Mohlo by vás zajímat

Reklama