Vědci jsou znepokojeni pěti kaskádovými klimatickými katastrofami

Lidstvo je závislé na zdravých přírodních systémech / Pixabay
Mezinárodní výzkumná organizace Future Earth ve své zprávě zmiňuje pět klimatických katastrof, které budou mít kaskádový postup a kritický dopad na budoucí generace. Nabízí se tedy jedna otázka – budou lidé prosperovat i v budoucnosti? Nakonec zase všechno vede k politice.

Za výzkumem organizace Future Earth stojí především masivní požáry v Austrálii. Vědci se ptají, jaký dopad bude mít klimatická krize na lidstvo a co všechno budoucí generace čeká, když nahlédneme na poslední události, které jsou spojovány s klimatickými změnami.

Zpráva Future Earth obsahuje průzkum 222 předních vědců z 52 zemí, kteří identifikovali pět klíčových rizik globálního oteplování. Mezi tato rizika patří: selhání ve snaze zabránit globálnímu oteplování a přizpůsobení se, extrémní povětrnostní podmínky, velká ztráta biologické rozmanitosti, kolaps ekosystémů a krize pramenící z nedostatku potravin a pitné vody.
 
Tyto klíčové události byly označeny za nejvíce závažné z hlediska dopadu na lidstvo, přičemž jsou k těmto výsledkům podstatné dva hlavní závěry – lidstvo je závislé na zdravých přírodních systémech, které ale z dlouhodobého hlediska nevydrží, pokud nezměníme přístup. Je tu ale větší problém – vzájemné působení a zpětná vazba mezi těmito jednotlivými katastrofami, které se mohou vzájemně zhoršovat a kaskádovitě tvořit systém celosvětové krize.

Například požáry v Austrálii šly ruku v ruce se suchem a nedostatkem vody. Kromě toho byly posíleny a rychleji šířeny silným větrem. Ohnivá pohroma zničila tamní biologickou rozmanitost a pak zasáhly masivní záplavy, které sice zastavily velký oheň, ale podílely se na destrukci domů, majetku a celkové degradaci ekosystému.

Kaskádové klimatické krize nejsou otázkou budoucnosti, dějí se už teď a budou se zhoršovat. To, jak moc bude klimatická změna drancovat Austrálii, závisí i na jiných zemích. Experti upozorňují na důležitost Pařížské dohody a spolupráce jednotlivých zemí na politické úrovni.
 
Zpráva Future Earth poukazuje i na negativní přínos médií, masovou migraci obyvatel, chaos a nedostatek potravin s vodou, díky čemuž by mohly vzniknout rozbroje jak mezi národy, tak mezi jednotlivci.

 
Vstoupit do diskuze  (9)

Mohlo by vás zajímat

Reklama